Publisert: 30.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Startskuddet har gått for In-Grisweb

Ønske om et nytt internettbasert svineprogram blir nå oppfylt. Finansieringen av prosjektet er på plass, og datafirmaet Apropos Internett skal utvikle In-Grisweb. Etter planen skal nettløsningen være oppe mot slutten av 2005.


Startskuddet har gått for In-Grisweb

Ønske om et nytt internettbasert svineprogram blir nå oppfylt. Finansieringen av prosjektet er på plass, og datafirmaet Apropos Internett skal utvikle In-Grisweb. Etter planen skal nettløsningen være oppe mot slutten av 2005.

 

In-Gris programmet har vært et nyttig hjelpemiddel for norske svineprodusenter siden begynnelsen av 90-tallet, men nå er både tida og svineprodusenten moden for en ny generasjon registrerings- og styringsverktøy. Etter at flere og flere bønder bruker internett til blant annet slakteweb og nettbank har det stadig oftere kommet spørsmål fra svineprodusenter om vi ikke kan utvikle et griseprogram på internett. Ei prosjektgruppe med representanter fra svineprodusentene, Gilde Norsk Kjøtt, KLF, Fagsenteret for Kjøtt og Norsvin har det siste året jobbet med kravspesifikasjon, pristilbud, valg av datafirma og finansiering av In-Gris Web.

 

NYTTIG FOR BÅDE BONDE OG FELLESKAP

Mange av de problemene som det rapporteres om i dagens svineprogrammer skyldes problemer på lokal pc. Det kan være virus og spyware, harddiskkrasj, konflikter mellom programmer/spill.

Med In-Grisweb vil bonden kun trenge en enkel PC med internett og en standard nettleser. En må være tilkoblet internett når en jobber med programmet, og alle data vil lagres direkte på sentralt lager hos Norsvin. På denne måten vil vi løse de fleste av problemene ute i felten som har vært knyttet til pc-kapasitet, Windows, ulike versjoner av programmer som nettlesere, filoverføring og utsendelse av cd-er, sikkerhetskopier og tap av data ved maskinhavarier. Når alle registreringer lagres direkte på sentralt lager vil det heller ikke være nødvendig med ekstra sending av data fra svineprodusenten. For fellesskapet vil det også være mange fordeler. Når data registres direkte på sentralt lager vil databasen alltid være oppdatert, ha større tilslutning og data av bedre kvalitet enn i dag. Kvalitetssikring av data vil skje på et tidligere tidspunkt, allerede ved inntasting av data. Brukeren vil få melding under registreringa om ulogisk inntasting, individnummer som er brukt før og lignende. In-Gris web vil bli billigere i drift da vi regner med mindre behov for brukerstøtte, ingen utsendelse av program CD-er, enklere utviklingsmuligheter og rimeligere videreutvikling. Programmet blir norskutviklet, slik at vi får eierskap til programmet og det vil åpne for mer samarbeid med andre aktører i bransjen. Vi ønsker å samarbeide med fôrbransjen i utviklingen, og foreløpig har Norgesfôr bekreftet at de vil være med.

 

BONDENS BEHOV I FOKUS

Mesteparten av kritikken mot dagens programvare har gått på at programmet ikke har vært brukervennlig nok, samt at det har vært for stort og tungt. Dette vil vi gjøre noe med i In-Gris. Web-programmet skal bli enkelt, lett å lære seg og raskt og bruke. Tanken er at vi skal ha en enkel grunnoppsetning som kan endres av den enkelte ved behov og ønske om noe mer omfattende. I utviklingsfasen vil vi bruke svineprodusenter som sparringspartnere og være lydhøre for innspill og idéer til hvordan ting skal være.

 

UTVIKLES AV APROPOS INTERNETT

Etter runder med flere datafirma der det ble utviklet enkle prototyper, gjort vurderinger av kvalitet og pris falt valget på datafirmaet Apropos Internett fra Hamar. Apropos Internett har i en årrekke samarbeidet med Norsvin og kjenner dermed den sentrale database godt slik den er i dag, samtidig som Norsvin har svært god erfaring med Hamarfirmaet. Fra næringas side ledes prosjektet av Sigrun J. Hauge, Fagsenteret for Kjøtt og Solveig Kongsrud, Norsvin.

 

TIDSPLAN

Utvikling av en helt ny applikasjon/program er en stor jobb og derfor regner vi først med at det ferdige produktet er klart i slutten av 2005. Oppstartsmøtet er allerede avholdt mellom de involverte partene, og den første fasen av prosjektet vil bli gjennomført nå før jul i 2004.

I denne første delen av prosjektet bestemmes blant annet design av skjermbilder og funksjonalitet av programmet. I denne innledende fasen jobbes det også videre med finpuss av kravspesifikasjon og mer spesifikke planer for resten av prosjekt. De faglige formlene for beregning av nøkkeltall videreføres fra dagens løsning.

Synspunkter og ideer fra svineprodusenter og rådgivere vil være spesielt viktig i den første fasen av prosjektet og når vi kommer så langt at produktet skal testes ut. Ambisjonene er at programmet skal være så godt gjennomtestet at det er minimalt med feil når det slippes på markedet.

 

FINANSIERING

I tillegg til utviklingen av selve programmet krever en slik omlegging en videreutvikling av den sentrale databasen på Norsvin. Det må også kjøpes inn noe ny maskinvare og bygges opp kunnskap rundt drifting av web-servere. Alle ressurser rettes nå mot In-Grisweb slik at mye er finansiert ved hjelp av tradisjonelle midler fra Omsetningsrådet, Fagsenteret for Kjøtt og Norsvin. Helt avgjørende for oppstarten av In-Grisweb er utviklingstilskuddet fra Innovasjon Norge, Hamar, til prosjektledelse og utvikling av sentralt lager.