Stikkord

Økonomi

Landsudvalget for svin i Danmark holder seg løpende orientert om kostnadsnivået hos konkurrentene på det internasjonale markedet. Ved å ta utgangspunkt i dette, har vi forsøkt å vurdere norske svineprodusenters

Prisnedgangen på smågris fører til at forventet dekningsbidrag i smågrisproduksjonen ved starten av 2006 er omlag halvparten av det vi hadde tidlig i år. I slaktegris- og kombinertproduksjon må vi

– Jeg er ikke i tvil om at vår bondeeide organisasjon fortsatt bør styre kjøttreguleringen, ganske enkelt fordi det er bonden som betaler kostnadene og får et eventuelt pristap ved

Markedsreguleringsordningen kan være konkurransevridende. Det mener Kjøttbransjens Landsforbund (KLF). Derfor har det engasjert Econ til å gå kritisk gjennom dagens system.