Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny produksjonsrekord i 2005

Det kommer neppe som noen bombe at overproduksjonen forsterkes i 2005. Nye prognoser viser økte tilførsler av gris i 2005 på tre prosent sammenliknet med i år. Det gir ny produksjonsrekord.


Ny produksjonsrekord i 2005

Det kommer neppe som noen bombe at overproduksjonen forsterkes i 2005. Nye prognoser viser økte tilførsler av gris i 2005 på tre prosent sammenliknet med i år. Det gir ny produksjonsrekord.

 

De siste tallene for neste år er nå klare. Basert på en forventet økning i antall bedekninger på seks prosent i 2005, vil samlede tilførsler av gris øke med tre prosent til 115 900 tonn til neste år. I fjor ble det til sammenlikning produsert 105 400 tonn gris.

I prognosene er det også lagt inn forventet salgsøkning på to prosent, slik at markedsbalansen ender med et overskudd på 6400 tonn svinekjøtt i 2005. Import og eksport er da som før, men vektene neste år blir halvannen kilo lavere som følge av at en dette året vil holde lave vekter hele året. I inneværende år startet som kjent Norsk Kjøtt med høyere vekter i starten av året, før de nå etter hvert er satt ned til 73 kilo. Denne vekta forventes å være den laveste også i tida som kommer. I prognosene er det også forutsatt et negativt prisavvik på kr 1,70 fra nå og ut hele neste år.

 

PLUSS SJU PROSENT I ÅR

– Hvordan er så situasjonen hittil i år?

– Per uke 36 var tilførslene av svinekjøtt åtte prosent høyere enn til samme tid i fjor, forteller Thomas Randem i Norsk Kjøtt. Det betyr at økningene i tilførslene har holdt seg ganske stabilt på pluss åtte prosent de siste par månedene. Tilførslene per uke 36 var dermed 75 600 tonn svinekjøtt, mens salget var 72 100 tonn.

Engrossalget av svinekjøtt fra Norsk Kjøtt er det samme som i fjor. Så når Gilde på annet sted i dette nummer av Svin refererer til salgsøkning av kjøtt, også svinekjøtt, så bør dette bety at Gildes lagre har gått ned. Bedriftene ute kan i perioder selge mer svinekjøtt uten at Norsk Kjøtt ser dette på sine tall for engrossalget.

Hittil i år har vi derfor en markedsbalanse på pluss 4800 tonn, importen inkludert. Det ligger 3100 tonn svinekjøtt på lager nå. Det meste av dette er slaktegris, men litt, ca. 300 tonn, er purke. Det er eksportert vel 2200 tonn svinekjøtt til Russland så langt i år av vår samlede WTO-kvote på om lag 3500 tonn.

 

SOM VARSLET

Dette betyr at utviklingen hittil i år følger prognosene ganske tett. De siste prognosene for 2004 viser økte tilførsler på pluss sju prosent, og økt salg på én prosent. Dette betyr at salget er justert ned en prosent i forhold til tidligere prognoser.

Norsk Kjøtt har som kjent søkt Omsetningsrådet om å få slakte lett gris (under 40 kilo). Hvor mye et slikt tiltak eventuelt vil bli brukt, vil avhenge av utviklingen i markedet. Men nå ser markedsregulatoren for seg at det kan bli aktuelt å slakte ut mellom 2000 og 4–5000 tonn, kanskje rundt 2000 lette griser i uka. Dette er et billigere reguleringstiltak enn eksport, og det er også billigere enn å bruke pris.