Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Husdyrforsikring

Du kan forsikre svineproduksjon din på to måter. Enten bare direkte tap på grunn av sykdom, eller samtidig kombinere dette med tap mot opphold i produksjonen (avbruddstap). Forsikringen gjelder også ved pålagt sanering, men da dekker normalt staten en del av kostnadene.


Husdyrforsikring

Du kan forsikre svineproduksjon din på to måter. Enten bare direkte tap på grunn av sykdom, eller samtidig kombinere dette med tap mot opphold i produksjonen (avbruddstap). Forsikringen gjelder også ved pålagt sanering, men da dekker normalt staten en del av kostnadene.

 

Når det gjelder sanering gjelder forsikringen mot alle sykdommer som til en hver tid står på ei A-liste av sykdommer vi ikke skal ha i Norge. Det vil si at eventuelle nye sykdommer også er dekket. Her er forsikring i Norge bedre enn de aller fleste andre land der sykdommer forsikringen gjelder for, må spesifiseres spesielt. Purkeringer og avls/formeringsbesetninger har utvidete forsikringsordninger i forhold til bruksbesetninger da disse også kan få dekket sanering av en del sykdommer som ikke står på A-listen.

Det normale er å sette en høy egenandel på husdyrforsikringer. Da reduseres forsikringspremiene mye. For en besetning med 40 purker og framfôring av 800 slaktegris vil full husdyrforsikring i GjensidigeNOR koste rundt kr. 4500 hvis egenandelen settes til kroner 100 000. Hos konkurrenten If vil en tilsvarende forsikring koste noe mer. Da er egenandelen lavere, men vilkår og hva du får utbetalt er også forskjellig. Prisen kan virke høy, men ikke hvis det verste skulle skje. Hvis hele besetningen må slaktes og det tar tid før du er i gang igjen, blir tapet fort et sekssifret beløp.

GjensidigeNOR har det meste av markedet for husdyrforsikringer i Norge og nesten alle purkeringene er forsikret her.