Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye muligheter med In-Gris Web

In-Gris er både et pc-program, og et sentrallager med mye informasjon om norsk gris. Pc-programmet synes nå å ha nådd middagshøyden, og et nytt og enda bedre tilbud er nå på trappene.


Nye muligheter med In-Gris Web

In-Gris er både et pc-program, og et sentrallager med mye informasjon om norsk gris. Pc-programmet synes nå å ha nådd middagshøyden, og et nytt og enda bedre tilbud er nå på trappene.

 

Dersom vi spør den norske svineprodusenten om hva han eller hun synes om pc-programmet In-Gris, er ofte svaret: «Svært nyttig, men litt for tungvint å bruke.» Pc-programmet har nådd godt voksen alder, og en ny generasjon er under utvikling.

In-Gris er svinenæringas registrerings- og effektivitetsmålingsverktøy, og har vært det siden tidlig på 90 tallet. Dagens pc-program har vært operativt i snart et ti-år. Dette er en god alder for pensjonering av en sliter. Det skal heller ikke feies under teppet av dagens versjon teknisk har hatt sine svake sider.

 

NYTT OG BEDRE VERKTØY

Samarbeidsrådet for In-Gris har tatt mål av seg til å skaffe bonden et nytt og bedre verktøy. En brukerundersøkelse i fjor, gav oss nettopp svaret som er referert over. I tillegg vet vi at det er mange som bruker programmet, uten å sende inn data. Det tyder også på at nytteverdien for den enkelte produsenten er god, men det blir for tungvint f.eks. å sende inn data.

At neste In-Gris program skal være et rent internett-program, er allerede bestemt. Bestemt er det også at det skal nyutvikles her til lands. Sist vinter har det vært en gruppe av produsenter, rådgivere og It-folk i sving for å prøve å finne utforme hvordan programmet skal se ut.

 

HVA KAN PRODUSENTEN VENTE SEG AV IN-GRIS WEB?

In-Gris skal oppleves som nyttig av bonden. I tillegg skal programmet være lett og raskt å bruke. Når det gjelder nytteverdien, er vi på god veg om vi tar med oss det beste fra dagens system. Oppgaven videre blir å være lydhør for signaler og ideer som kommer fra brukerne.

Når det gjelder brukervennligheten, er det en jobb å gjøre. Brukeren vil ha et program som er lett å sette seg inn i, raskt å bruke og der du får beskjed om eventuelle feilregistreringer så raskt som mulig. Ikke minst må det være raskt.

 

FÔRBRANSJEN MED PÅ LAGET?

Internettløsningen byr på en del nye muligheter. Det at alle data er plassert ett sted, gjør det mulig å koble på nye aktører for utveksling av data. Ta f.eks. fôrbransjen. Fôrregistreringer har vært noe av akilleshælen når det gjelder registrering i dag. Fôrleverandørene har alle nødvendige opplysninger om leveranser, og bør nå kunne levere mye av disse dataene rett inn i In-Gris-systemet. Andre vegen har fôrbransjen ofte ytret ønske om produksjonsdata for sine kunder. Dette prøver vi nå å få til. Juridisk er det en viktig begrensning oppi dette: Opplysninger om enkeltbesetninger er den enkelte bonden sin eiendom.

Bonden må derfor gi sin fôrleverandør tillatelse til å se sine registreringer. Dette kan gjøres ved en avkryssing i programmet. Har bonden gjort dette, bør fôrleverandøren kunne bruke opplysninger for å skaffe seg resultater for sine fôrblandinger. Håpet er at fôrbransjen med denne løsningen kan samle seg om In-Gris som ressursen på dette området. Det vil hele svinenæringa tjene på.

 

LØPET VIDERE

In-Gris administrasjonen jobber ut fra et mål om at In-Gris Web skal være operativt i løpet av 2005. Dette betyr ikke at det er uaktuelt – for produsenter som tenker på det – å kjøpe In-Gris før den tid. Nytteverdien er stor allerede idag, og en skal ikke tape på å gå på det gamle systemet før en eventuelt skifter til webløsningen.

Om, og hvem i fôrbransjen som blir med på laget er i ferd med å bli avklart. I denne sammenheng har du som fôrkunde en viktig rolle i å kreve av din fôrleverandør at fôrleveransene skal inn i In-Gris-systemet.