Publisert: 29.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tapte omstillingskampen

Landbruket og svinebøndene tapte kampen mot Sylvi Listhaug om å få kjøpe ut smågrisprodusenter frivillig. Mange svineprodusenter ser nå mørkt på året som kommer.


Tapte omstillingskampen

Landbruket og svinebøndene tapte kampen mot Sylvi Listhaug om å få kjøpe ut smågrisprodusenter frivillig. Mange svineprodusenter ser nå mørkt på året som kommer.

I møtet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i slutten av november holdt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt fast ved at hun mener at forslaget om utkjøp av smågrisprodusenter strider mot jordbruksavtalen av 2008. Her var partene enige om at det fra 1. januar 2009 ikke skulle kunne gjennomføres markedsregulerende tiltak (avsetningstiltak) for sau, purke og rånekjøtt. Bøndene er ikke enige i denne måten å tolke protokollen på.

 

Vektreduksjoner

Forslag om utkjøpsordning skulle etter planen ha vært behandlet den 12. desember, men Norturas styreleder Sveinung Svebestad har valgt å ikke utfordre departementets konklusjon i saken. I stedet er det nå vedtatt å søke Omsetningsrådet om å gjennomføre en ny runde med produksjonsregulering etter samme mønster som første halvdel av 2013. Etter planen skal ordningen vare fra årsskiftet og fram til påske. Forventet effekt av dette er redusert svineproduksjon på cirka 1600 tonn, og tiltaket vil koste om lag 25 millioner kroner. I første halvdel av 2013 ble som kjent svineproduksjonen redusert med cirka 3000 tonn gjennom en tilsvarende ordning. Svineprodusentene og slakteriene ble kompensert for å slakte gris som var lettere enn normal slaktevekt. Også dette tiltaket ble og blir finansiert med bøndenes egne penger gjennom omsetningsavgiften.

 

Frykter konkurser

Bondelagsleder Nils T. Bjørke har tidligere uttalt at han frykter flere konkurser blant svinebøndene. Han synes Listhaugs nei til sluttpakker driver næringen fra vondt til verre. – En uheldig konfrontasjonslinje, sier styreleder Geir Heggheim i Norsvin om landbruksminister Sylvi Listhaugs klare nei til at smågrisprodusenter skal kunne kompenseres for å legge ned produksjonen. Etter hans mening er en utkjøpsordning den beste muligheten for å løse få balanse mellom tilbud og etterspørsel på svinekjøtt. Norturas forslag vil koste 30 millioner kroner, et beløp svinebøndene selv må betale, og et beløp Heggheim karakteriserer som småpenger slik situasjonen nå er.

 

Liten kostnad

Svinebøndene betaler i dag en omsetningsavgift på to kroner per kilo kjøtt de selger. Med en årsproduksjon på 130.000 tonn blir det 270 millioner kroner, og da er ikke 30 millioner noen stor kostnad for slutt på overproduksjonen. Alternativet er konkurser, og da blir det de unge som satser og har investert store beløp i effektiv produksjon, som ryker først.

– Det er nettopp de vi ønsker å beholde i næringa, sier Heggheim.