Publisert: 02.12.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt trykket økonomi

Sterk økning i fôrprisene og lave priser på smågriser og slakt gir fortsatt trykket økonomi i svineproduksjonen. Lønnsomheten går klart ned, til tross for økt effektivitet.


Fortsatt trykket økonomi

Sterk økning i fôrprisene og lave priser på smågriser og slakt gir fortsatt trykket økonomi i svineproduksjonen. Lønnsomheten går klart ned, til tross for økt effektivitet.

Til tross for at kalkylene forutsetter en effektivitetsøkning på ca 0,5 smågris per årspurke fra 1. juli 2013, ser vi en stor nedgang i lønnsomheten fra 2012 til 2013. Dette skyldes den sterke økningen i fôrprisene i kombinasjon med lave priser på smågris og slakt. Prisen på Format Vekst 110 har økt med cirka 14 øre per FEn fra 2012 til 2013. Smågrisprisen er redusert med cirka 100 kr, og prisen på slakt med ca 1,30 kr. Ifølge våre beregninger er dekningsbidraget redusert med om lag 20 prosent fra 2012 til 2013 både i smågrisproduksjon, kombinert produksjon og hos satellitter. Nedgangen er noe mindre i slaktegrisproduksjonen.

Priser framover på smågris og slakt er usikre på grunn av markedssituasjonen. Men vi har antatt at smågrisprisen fortsatt vil ligge på 670 kr i 1. kvartal 2014, og at prisen på slakt vil bli om lag som i september 2013, altså en engrospris som ligger cirka 2 kroner under målpris Vi har også regnet med at det blir kompensasjon for reduserte slaktevekter igjen fra januar, og at denne ordningen vil bli lik som i 1. halvår 2013.

De beregna dekningsbidragene forutsetter 11,1 avvente smågriser per kull og 2,15 kull per årspurke. 0,5 flere avvente smågris per kull kan øke dekningsbidraget med ca 900 kr pr årspurke i kombinertproduksjon. En reduksjon av fôrforbruket med 0,1 FEn pr kg tilvekst forbedrer dekningsbidraget med ca 700 kr per årspurke i kombinertproduksjon, og cirka 25 kr per gris i slaktegrisproduksjon.