Publisert: 23.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kan vi la slakteriene styre produksjonsregulering?

Det var bekymring for økonomien og metoder for produksjonsregulering under Norsvin Rogalands regionmøte. 


Kan vi la slakteriene styre produksjonsregulering?

Det var bekymring for økonomien og metoder for produksjonsregulering under Norsvin Rogalands regionmøte. 

Organisasjonen hadde produksjonsregulering, konsesjonsregelverk og økonomi som tema under årets åpne regionsamling i november. Sammen med Ove Aanestad og Rolf Gunnar Husveg innledet Norsvins styreleder Geir Heggheim til diskusjon. Heggheims konklusjon var å fortsette med dagens system.

– Det er en ordning som gir rom for de flinke. Det er dessuten vanskelig å finne gode alternativer, men det er mulig med visse justeringer/forbedringer av dagens ordning. Det er også viktig at svineprodusentene og næringen selv har styring på dette, sa Geir Heggheim. Deretter ble det åpnet for debatt, og det var mange som hadde synspunkter:

– Vi har hatt tre meget tøffe år der vi ikke tjener penger. Dette kan ikke fortsette. Vi må ha et system som regulerer dette. Det kan ordnes gjennom produksjonskvoter til slakteriene. Det er vanskelig å se hva alternativet kan være. I Rogaland tar det akkurat tre minutter fra det er bra økonomi og rom for økning i svineproduksjon til økning skjer, sa Sem Garborg, leder for Time Svineavlslag. Garborg la også fram en avregning fra slakteri i 1991 og sammenlignet den med en fersk avregning fra oktober 2014. Kjøttpris var klart høyere for 23 år siden, selv etter at kjøttprisen har løftet seg i høst. – Vi må regulere svineproduksjon på en eller annen måte. Dette har vært alt for tøft. Økonomien i svineproduksjon burde egentlig vært så god at vi kunne regulert dette med å hoppe over ei pulje og dra på ferie, foreslo Halvard Garpestad fra Time. – FrP og Høyre styrer landbrukspolitikken, men det er skremmende lite de kan om næringen vår, importvernet og andre sammenhenger. Vi må jobbe for å øke deres kunnskapsnivå. Hvis det i framtiden blir en regulering der slakteriene bestemmer, blir det en stor fordel for de som har gode forbindelser med de ansvarlige i slakteriene, sa Bjørn Ståle Bekkeheien, leder i Forum Gris Rogaland. – Dette er vanskelig uansett hvordan vi snur og vender på dette, men tror dere virkelig Listhaug vil være med på et system der en lukker svinenæringen? Utgangspunktet må være en åpen næring som nå, sa Jon Leif Eikaas leder i Norsvin Vest Agder. – Vi må finne en ordning der næringen og svineprodusentene tar ansvar for produksjonregulering selv. Men vi kan ikke stole på at alle bønder er lojale. Det må hardere skyts til. Dagens system hvor en forbedrer svakheter er nok det beste alternativet, mente Bjørn Høyland på Bryne.