Publisert: 22.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

25 år med hjemmemaling

Egen fôrproduksjon er ikke veldig vanlig i Norge. Et unntak er Nord-Trøndelag, der finnes et tosifret antall hjemmemalere. En av dem er Per Øyvind Brandsegg i Ogndalen.


25 år med hjemmemaling

Egen fôrproduksjon er ikke veldig vanlig i Norge. Et unntak er Nord-Trøndelag, der finnes et tosifret antall hjemmemalere. En av dem er Per Øyvind Brandsegg i Ogndalen.

På en høyde i Ogndalen, snaut to mil inn i landet fra Steinkjer, ligger gården Brandsegg Nordre. Her er store flate skifter og gården har 430 dekar dyrka areal. Det er svineproduksjon som gjelder, og Per Øyvind Brandsegg har 50 purker i kombinert produksjon. Mest spesielt er trolig at gården har hatt hjemmemaling i snart 25 år. Det er like lenge som Per Øyvind (44) har vært svinebonde. Da var de første sju årene i samdrift med faren, Sigmund.

– En av grunnene til at vi startet med dette var for å slippe kornkjøring og å unngå å sitte i kø på mølla. Vi investerte ikke særlig mye og har et enkelt opplegg med hammermølle. Den maler cirka 1000 kg i timen. Selve hammarmøllen kostet kun 20-30 000 kr, minnes Brandsegg. Mølla går fortsatt like godt, og krever svært lite vedlikehold.

– I år kjøpte vi et oppgraderingsett med tre nye sold. Det kostet et par tusenlapper. Da er det ni år siden sist vi kjøpte oppgraderingssett, opplyser Brandsegg.

 

Maler korn hver 14. dag

Brandsegg maler eget bygg omtrent annenhver uke.

– Jeg fyller opp en kornhenger med 8-10 tonn bygg og maler opp dette, forklarer Ogndalbonden. Det hele går av seg selv, og Brandsegg trenger ikke være tilstede for å passe på. Malt bygg lagres i en Helly Hansen silo. Dette blandes videre med to ulike typer komplettblanding, én for slaktegris og én for purker. Brandsegg har våtfôring på gården, og våtfôranlegget brukes til å blande malt bygg pluss rett type og mengde komplettblanding. I de aller beste kornåra kan egen byggavling holde nesten et år. Men ellers kjøpes det inn ekstra bygg. Det må gjøres i år, da avlingen var under middels ellers knapt 400 kg/daa.

– Vi hadde for mye finvær i sommer. Det ble for tørt i Nord-Trøndelag, forklarer Brandsegg.

 

Komplett tilpasses årets avling

De som har hjemmemaling i Nord-Trøndelag innkalles hver høst til et fagmøte med kraftfôrleverandør Felleskjøpet Agri.

– De er veldig flinke til å følge oss opp, og lager komplettblandinger som passer årets avling og oss som driver med dette, forteller Brandsegg. Selv har han kun byggdyrking på gården, men hvete er også vanlig. Selv om årets avling ble lav holder den rekordhøyt proteinnivå.

 

Sparer 50 øre per fôrenhet

Med nedskrevet mølleanlegg tror Brandsegg hjemmemaling er svært god butikk. Arbeidsforbruk ved maling blir ikke mer enn spart arbeidstid i kornkjøring. Gevinsten er dermed enkel å beregne. Den varierer fra ca. 40 til over 60 øre per fôrenhet.

– Gevinsten er redusert noe de seinere år, mye på grunn av økt prisnedskriving. Den blir neppe mer enn 40 øre i år, opplyser Brandsegg. Det er trolig i minste laget for å forsvare investering i nytt anlegg. Hjemmemaling betyr også at Brandsegg selv har ansvar for at alt blir rett med blandingen. Det skal en ha betalt for.

– Men vi har aldri opplevd å gjøre feil, eller hatt problemer som skyldes fôret, sier Brandsegg.

– At vi kjøper en komplettblanding skreddersydd egen kornavling er en del av forklaringen. Dette gjør samtidig hjemmemaling svært enkelt, mener Brandsegg.