Publisert: 23.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøttforbruk nærmer seg nabolandene

Ingress…


Kjøttforbruk nærmer seg nabolandene

Ingress…

Kjøttforbruket i Norge går fortsatt litt opp, mens det går ned i våre naboland. Forskjellen i forbruk blir dermed stadig mindre. Kanskje noe overraskende er det svenskene som spiser mest gris, mens danskene spiser mest storfe og fjørfe. Norge skiller seg ut med høy andel sau/lam pluss at mye av forbruket er grensehandel. Grensehandel er vanskelig å registrere og noen mener tallene her er enda høyere. Grensehandel inneholder både gris, fjørfe og storfe men andelene er vanskelig å anslå. Verdt å merke seg er at svinekjøttforbruket går mer ned nabolandene enn i Norge. Fjørfe øker hos alle, men minst i Sverige. Animalia har bare oppdaterte 2013 tall for Norge, og 2014 er ikke med i statistikken. (kilde: Animalia)