Publisert: 25.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mer normale slaktevekter

Et overskudd på 800 tonn svinekjøtt. Det viser den siste prognosen for 2015. Det er håndterbart.


Mer normale slaktevekter

Et overskudd på 800 tonn svinekjøtt. Det viser den siste prognosen for 2015. Det er håndterbart.

Både storfe/kalv og sau/lam vil slite med underskudd også til neste år. Egg og svinekjøtt vil gå i pluss. Den totale svinekjøttproduksjonen ventes å ligge på cirka 133 000 tonn. Et prognosert overskudd av svinekjøtt på 800 tonn regner vi som håndterbart, sier direktør Jakob Simonhjell ved Nortura Totalmarked.

Prognosen for tilførsler er økt med 1 500 tonn på grunn av flere bedekninger enn sist prognosert. Sammen med en forventet kvoteimport gir dette en overdekning på cirka 800 tonn. Dette betyr at vi etter en periode med kompensasjon for slakting ved lavere vekter gradvis vil gå tilbake til mer normale slaktevekter.

I prognosen ligger det til grunn at antall bedekninger som påvirker prognosen for 2015 går ned med om lag én prosent. På den andre siden regner en med en effektivitetsøkning på én prosent. Nortura Totalmarked regner med at det blir omtrent like mange slaktegriser neste år som i år. Men høyere slaktevekter året sett under ett vil gi en økning i kvantumet på cirka to prosent. De samlete tilførslene vil derfor øke med 2 700 tonn til 132 600 tonn.

Det er også en forutsetning i kalkylen at en tar ut gjeldende målpris i 2015. Det gir en prisøkning på 5,1 prosent i gjennomsnitt for 2015.

Samlet engrossalg er beregnet å øke én prosent til 133 800 tonn. Når det gjelder forventet import så kommer den fram slik i prognosen; Vi får import av spekk og småflesk på 1 300 tonn. Av WTO-kvotens 1 381 tonn regner en med å importere 100 tonn. I tillegg kommer EU-kvoten på 600 tonn, slik at samlet import forventes å ligge på 2 000 tonn.