Publisert: 25.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Registrer data så snart som mulig

Slutten av 2014 nærmer seg, og det samme gjør årsoppgjøret for Ingris 2014. Selv om fristen er litt senere, er det ingen grunn til å vente. Registrer så snart som mulig.


Registrer data så snart som mulig

Slutten av 2014 nærmer seg, og det samme gjør årsoppgjøret for Ingris 2014. Selv om fristen er litt senere, er det ingen grunn til å vente. Registrer så snart som mulig.

Siste frist for registrering av data for å bli med statistikken og rangeringen av besetninger for 2014 er 28. februar 2015. Men det er som sagt ingen grunn til å vente med å starte registreringen.

Årsstatistikken fra Ingris er viktig dokumentasjon for norsk svineproduksjon, og et viktig sammenligningsgrunnlag for alle som driver med gris. For å få en best mulig statistikk ønsker vi som vanlig data fra flest mulig svineprodusenter både når det gjelder purker, smågriser og slaktegriser. For å kunne tas inn i purke-statistikken må det være data for hele 2014, men for smågris og slaktegris må det være minst en periode eller ett innsett som har hatt slutt-status i løpet av 2014. For at smågris- og slaktegrisresultater skal telle med i rangeringen av besetninger etter produksjonsresultater må det være registrert fôrforbruk, og det må være data for minst 80 prosent av produksjonen av den aktuelle dyregruppa. Offentliggjøring av enkeltbesetningers resultat gjøres kun etter å ha innhentet deres samtykke.

Siste frist for registrering av data for 2014 dersom du vil være med i årsstatistikken er 28. februar. Bruker du Info Gris må data være sendt inn innen 4. januar på grunn av overgang til ny Ingris-database og nedleggelse av sentralt lager. Ligger du litt etter med registreringene anbefaler vi at går i gang med det samme – ingen grunn til å gjemme alt til tett innpå fristen. Fram til fristen for registrering av data vil du motta «Ajourhetsrapport» fra Ingris på e-post der vi lister opp dyr med antatt manglende hendelser i purkedelen og avdelinger som vi antar kan mangle registreringer for smågris og slaktegris. Rådgiverne vil også motta informasjon om hvilke av sine produsenter som antas ikke å være helt ajour med registreringene ved nyttår. Trenger du hjelp så kontakt rådgiveren din, eller Ingris brukerstøtte.