Publisert: 24.02.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Velg rett utslaktingsstrategi

Rett utslaktingsstrategi kan bety mye for økonomien i slaktegrisproduksjonen. – Sorter grisene og bruk vekt eller brystmål, er tipset fra rådgiver Arvid Søyland i Nortura.


Velg rett utslaktingsstrategi

Rett utslaktingsstrategi kan bety mye for økonomien i slaktegrisproduksjonen. – Sorter grisene og bruk vekt eller brystmål, er tipset fra rådgiver Arvid Søyland i Nortura.

– Det finnes ingen absolutt fasit når det gjelder utslaktingsstrategi, men på et eller annet tidspunkt får alle griser mindre verdiøkning på slaktet enn det kostnadene øker ved å fôre grisen videre, sier Søyland . Han holdt foredrag om dette temaet under Norsvins fôringsseminar på Hamar i desember.

 

Smågris fra sju eller åtte ukers

Utgangspunktet for strategien er hvilken tid du har til rådighet, eller hvem du kjøper smågriser av. Har du en fast leverandør som har sju ukers puljedrift har du normalt 14 uker til disposisjon. Gjennomsnittet i Ingris er å bruke 13,5 uker til å fôre opp slaktegrisen. Har du SPF-gris eller grisen vokser fort, kan 14 uker være optimalt.

– Får du gris fra en leverandør med 5,5 ukers eller 8 ukers system (satellitt), har du derimot 16 uker til rådighet for framfôring. Det bør gå for alle, sier Søyland. Noen kjøper også gris uten fast leverandør. Da bør en plusse på ei uke ekstra i tomdager.

 

Kastrater under 80 kg

Ved hvilken vekt skal du så slakte grisen? Hvis ikke tid og plass er begrensningen avhenger dette av både kjønn, rasekrysning, fôrforbruk, fôrpris og kjøttprosent. Kjøttprosent får du svart på hvitt med slakteoppgjøret, mens ikke alle har oversikt over fôrforbruket. Og det betyr som regel mer.

– Generelt bør kastrater slaktes når de veier noe under 80 kilo, mens purkene bør få gå til de er 82 – 85 kg, sier Søyland. Anbefalt vekt blir et gjennomsnitt. For å nå dette anbefaler Søyland å fordele slakting på to eller tre uker. Kastrater går første uka, mens resten av kastratene og purkene går andre eller tredje uka avhengig av hvor jevn grisen er, puljetillegg, og tida du har til rådighet.

– Lag en taustump på 103 cm. Gris som måler 103 cm i brystmål gir slaktevekt på cirka 78-80 kilo om ei uke, opplyser Søyland. Generelt legger grisene på seg åtte kilo levendevekt eller fem kilo slaktevekt ved å utsette slakting ei uke.

 

Sorter grisnene

Et annet viktig poeng er å sortere grisen slik at kastrater og purker går i ulike binger.

– Slik framfôring har også innvirkning på fôforbruk og tilvekst, sier Søyland. Dessuten blir det da lettere å ha ulik fôrings- og utslaktingsstrategi. I tillegg bør de minste grisene sorteres i egne binger. Slike binger bør få en god plass i grisehuset, ikke nederst i et hjørne, anbefaler Søyland. Og selvsagt skal alt i avdelingen ut før en vasker og setter inn ny gris.

 

8-10 kg lettere før jul

Ukene før jul settes svinepriser alltid ned. Da skal grisen generelt slaktes ei uke tidligere enn normalt.

– Hvis normalt er litt over 80 kilo, betyr det utslakting av all gris med vekt over 73 kilo i uke 50 og all gris over 71 kilo i uke 51nå sist i desember, forklarer Søyland og viser noen regnestykker.

Ellers råder han alle til å regne på tall for egen besetning. Året studiehefte er et godt utgangspunkt for de som ikke har slike tall, eller vil løfte kvaliteten av talla.

– Hvis dere ikke kjenner fôrforbruket og kan vise til tall for egen besetning, har vi som rådgivere lite å gi råd ut fra, sier Søyland.