Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Stikkord:

Ingris 2017

Ingris 2017: Imponerende resultater av de beste

Svineprodusentene oppnådde rekordgode produksjonsresultater i 2017. Det er stor fremgang for kullstørrelse, grisingsprosent, daglig tilvekst og fôrforbruk. Samtidig synker dødeligheten. 


av Solveig Kongsrud, Norsvin

og Nils-Erik Frøhaug med 34,0 bereg-na avvente per årspurke. Håvard Ringnes var best på smågris, og John Harald Johnsen er beste slaktegrisbesetning. Aura Gris er beste purkering og beste satellitt i purkering er Bernhard Honstad.

34 avvente per årspurke
Mari F. og Nils-Erik Frøhaug fra Røyse i Buskerud hadde i fjor som året før den suverent beste purkebesetningen i Ingris. Besetningen produserte 34,0 beregna avvente per årspurke, og leverer det beste enkeltresultatet noen sinne. Frøhaugs purker får i gjennomsnitt 15,7 levendefødte grisunger, og avvenner 14,4 av disse per kull. Et spedgristap på 8,1 prosent er rett og slett imponerende. 2,36 kull per årspurke og en grisingsprosent på 96,5 vitner også om at purkene tåler godt å fø fram de store kullene. 

Nummer to blant purkebestningene er Anne Grete og Helge Jørgensen fra Saura i Nordland, med 33,4 beregna avvente per årspurke. Like etter finner vi Kjell Skuterud fra Ås i Akershus med 33,3 avvente per årspurke. 

Utrolig høyt nivå
Det har blitt et utrolig høyt nivå på produksjonsresultatene blant purkebesetningene. De ti beste besetningene produserer 32,6 beregna avvente per årspurke, har 15,5 levendefødte og 13,9 avvente per kull. De tretti beste på rangeringslista produserer 30 eller flere avvente per årspurke. Gjennomsnittet for alle purkebesetninger i Ingris 2017 er 26,9 beregna avvente per årspurke.

Purkebesetningene er rangert ut fra nøkkeltallet «Beregna avvente per årspurke» som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene. Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse og avvenningsvekt hos purkene fra første gangs bedekning fram til avvenning og utslakting etter siste kull.

653 gram daglig smågristilvekst
Håvard Ringnes fra Kløfta i Akershus drev beste smågrisbesetning i Ingris. Det er første gang SPF-besetningen topper statistikken. Ringnes har imponerende gode resultater med 653 gram i daglig tilvekst og 1,54 FEn per kilo tilvekst i fôrforbruk. Dødeligheten blant smågrisene i besetningen er så lav som 0,2 prosent. Vinnerbesetningen oppnår 394 poeng i rangeringen.

Neste på lista er Johan Fredrik Thesen fra Vormsund, også det i Akershus. Thesen får 385 poeng i rangeringen med daglig tilvekst på 640 gram og fôrutnyttelse på 1,57 FEn per kilo tilvekst. Den mangeårige smågrisvinneren Arne J. Sesseng fra Selbustrand i Trøndelag ender på tredjeplass med 384 poeng, 1,54 FEn i fôrforbruk, 583 gram i daglig tilvekst og 0,2 % tap. Gjennomsnittet for alle smågrisbesetninger i Ingris 2017 er 582 gram i daglig tilvekst, 1,70 FEn per kilo tilvekst og 1,1 % dødelighet.

Rangeringen av besetningene med smågris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 % av besetningens års­produksjon av smågris.

2,29 FEn hos slaktegris
Som så mange ganger før er John Harald Johnsen fra Nesna i Nordland den beste på slaktegris. SPF-besetningen har svært god fôrutnyttelse med 2,29 FEn per kilo tilvekst. Johnsens griser vokser 1186 gram per dag. Det er ingen kasserte, og dødeligheten er 1,1 prosent. Vinneren får 499 poeng i slaktegrisrangeringen.

Det har i mange år vært hard kniving mellom «naboene» på Nesna, og i år er det Halvdan Nyjordet Pedersen og Iris Mehus som ender på andre plass med 479 poeng. Her er det også SPF-gris med daglig tilvekst på 1162 gram, 2,37 FEn per kilo tilvekst i fôrforbruk og 0,6 dødelighet. Tredjeplassen for slaktegris går til Kristi og Bjørn Egil Mattingsdal fra Brusand i Rogaland som oppnår 416 poeng. Slaktegrisen her vokser 1194 gram per dag, og har et fôrforbruk på 2,46 FEn per kilo tilvekst. 

Landsgjennomsnittet for slaktegris i Ingris 2017 er 1018 gram i daglig tilvekst, 2,68 FEn i fôrforbruk per kilo tilvekst og 2,0 prosent døde.

Rangeringen av besetningene med slaktegris er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 % av besetningens årsproduksjon av slaktegris.

Beste purkering
Aura Gris AS drev den beste purkeringen. Navet i purkeringen ligger i Skjåk i Oppland. Purkeringenes resultater blir summen av det navet og alle satellittene får til sammen. Ringen produserer 29,8 beregna avvente per årspurke med 2,32 kull per årspurke, 14,2 levendefødte per kull og 12,8 avvente per kull. Purkeringen har kun 8,4 tomdager per kull og 9,9 % tap i dietida. Rompa Purkering er nest beste purkering med 29,7 avvente per årspurke. Med 29,0 beregna avvente kommer Nes Purkering på tredjeplass.

Gjennomsnittet for alle purkeringer i Ingris 2017 er 28,0 beregna avvente per årspurke. Purkeringene er rangert på samme måte som purkebesetningene.

Rypdal har gode satellitter
Alle de tre beste satellittene i purkeringene tilhører Rypdal Purkering i Møre og Romsdal. I tillegg er to til fra ringen blant de ti beste satellittene. Best av alle var Bernhard Honstad fra Surnadal med 1174 poeng. Satellitten har i gjennomsnitt 15,8 levendefødte, 14,3 avvente per kull og 9,6 % tap. Nummer to er Geir Arne og Linda G. Myhren fra Valldal. De fikk 933 poeng etter gjennomsnitt på 15,5 levendefødte, 13,9 avvente per kull og en dødelighet på 10,3 %. Tredje beste satellitt drev Jan Trygve Veiberg og Ragnhild Døving fra Eidsdal med 877 poeng. Besetningen har 15,5 levendefødt, 13,8 avvente per kull og 10,8 prosent tap i gjennomsnitt. Alle satellittene i Ingris 2017 har i gjennomsnitt 14,3 levendefødte, 12,4 avvente per kull, 13,5 % tap i dieperioden og 19,1 prosent totaldødelighet når de dødfødte er medregnet.

Rangeringen av satellittene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene totaldødelighet til avvenning, avvente per kull og levendefødte per kull til en poengsum. Poengene er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. I poengberegningen er satellittens antall avvente per kull vektlagt 80 %, totaltap fram til avvenning vektlagt 10 % og antall levendefødte per kull vektlagt 10 %. Gjennomsnittsresultatet for alle satellitter er basis og tilsvarer null poeng.

Les og last ned tabellene her