Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Stikkord: ,

Ny rapportløsning utvikles i Ingris Tilvekst

Lei av tungleste tabeller med mange tall? Savner du enklere fremstillinger? Da blir du kanskje glad for å høre at det jobbes med en ny rapportløsning i Ingris Tilvekstdel. 


Mari Langaker, Animalia

Ny og bedre bruk av data
Denne våren tester vi nye måter å fremstille Ingrisdata på. Vi vil lage mer dynamiske rapporter med større valgfrihet enn i dagens rapportløsning (p-rapporter). Ved å visualisere ting bedre skal det bli enklere å oppdage trender og avvik i produksjonsresultatene. Rapportene gjør det også mulig å koble sammen store mengder ulike data, som gjør det enklere å grave seg ned i og analysere dataene. Feilregistreringer blir også tydeligere når de settes opp mot en trend i besetningen. Rapportene baserer seg å registreringene som ligger i Ingris, og blir derfor aldri bedre enn dataene som ligger der. Vi håper og tror at nye rapporter kan inspirere til enda flere og bedre registreringer!

Si din mening
Som bruker av Ingris Tilvekst har du mulighet til å være med på å påvirke hvilke rapporter som lages. Vi trenger å høre hva som er interessant for deg, og hvordan du ønsker dataene fremstilt slik at de blir mest mulig nyttig for deg. Du finner nå et menypunkt som heter «Rapport (testversjon)» i venstremenyen i programmet. Her kan du få et innblikk i hva slags nye rapporter vi holder på å utvikle, og vi kommer til å legge ut både nye rapporter og justerte rapporter etter tilbakemeldinger fra dere. Det er også blitt sendt ut informasjon per e-post med invitasjon til å delta på testing av rapporter og gi tilbakemelding på spørreskjema. Takk til dere som har engasjert dere så langt. Vi er helt avhengig av innspill fra dere for at vi skal kunne lage et så godt og nyttig verktøy som mulig! Gå inn og ta en titt! Synspunkter og innspill kan sendes til brukerstotte@animalia.no. 

Sammenligning mot andre
De nye rapportene åpner for at du kan sammenligne dine egne data mot andres i Ingris Tilvekst. Sammenligningsrapportene vil langt på vei la deg velge din egen sammenligningsgruppe. Det eneste kravet er at det skal være et visst antall besetninger i gruppa det skal sammenlignes med. Dette både fordi en ikke skal kunne identifisere enkeltbesetninger, men også fordi snittall ikke skal bli sterkt påvirket av enkelte, ekstreme verdier. 

Viktig rådgivingsverktøy
Rådgiverne, både i slakteri- og fôrbransjen, er også en viktig del av målgruppa. Vi tror at rapportene vil bli et viktig supplement som rådgiverne kan bruke i fagmøter og for å holde oversikt over hvilke medlemmer som er sterke /svake på faglige områder. Enda bedre bruk av Ingris-data skal bli til beste for produsenten. 

Fleksible rapporter
Det er planlagt å ferdigstille et rapportsett før sommeren, men rapportene vil stadig være i utvikling. Vi ser allerede nå at vi får mange gode innspill og tilbakemeldinger som vi ikke vil klare å dekke opp i første runde, og vil jobbe videre med disse. Mulighetene som ligger i verktøyet og i dataene er mange og spennende! Vi håper mange tar i bruk rapportene som nå etter hvert kommer, og at de vil bidra til økt bruk og nytte av Ingris Tilvekst.