Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Stikkord:

Norsk svinekjøtt holder stillingen

På 10 år har svinekjøttproduksjonen økt med 11,9 prosent, mens landets samlede kjøttproduksjon har økt med 10,2 prosent.  


av Asbjørn Schjerve, organisasjonskonsulent Norsvin

Grisen har med andre ord tilnærmet samme andel av landets samlete kjøttproduksjon. Fjørfe har økt med 20,2 prosent, mens storfe har gått ned med 1,4 prosent i samme periode. Denne økningen i svinekjøttproduksjonen har skjedd ved hjelp av 18,6 prosent færre avlspurker.

Svinekjøtt 38,6 prosent
Av landets samlede kjøttproduksjon utgjør svinekjøtt nå 38,6 prosent. Tabell 1 viser fordelingen per fylke i 2017 og 10 års utvikling. Det er verdt å merke seg at grisen utgjør relativt store volum også i mere grisgrendte områder. Dette kvantumet har stor betydning for det øvrige landbruk i disse områdene. Svinekjøttproduksjon utgjør store volumer som slaktes hver uke og krever mye kraftfôr. Dette sikrer også slakteridrift og kraftfôrindustri til glede for resten av landbruket.

De fleste fylker øker
Studerer vi fylkesstatistikken ser vi at de fleste av landets fylker har tatt del i økningen. Det er likevel en trend at de fylkene som har størst produksjon også øker mest. Hedmark, Nord-Trøndelag og Rogaland står nå for 57,6 prosent av landets svinekjøttproduksjon. Disse tre fylkene står også for 81,8 prosent av økningen som har skjedd de ti siste åra.