Stikkord

Økonomi

Markedsreguleringen av kjøtt skal moderniseres. Aktørene i kjøttets verdikjede skal i løpet av kort tid både gi og få mer informasjon om kjøttmarkedene. Presisjonsnivået skal heves når det gjelder forventet

Med helgrillet okse og rause smaksprøver fra 12 kjøttbedrifter, markerte Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) sitt 100 års jubileum med en stor lunsj i sentrum av Oslo i juni i

Årets regnskap viser at det er små marginer for norske slakterier. Lave slaktevekter gir noe nedgang i volum. Men slakteriene er brukbart fornøyd med 2013 omstendighetene tatt i betrakning.

Etter en del nedskjæringsforsøk på slakt viser det seg at det er riktig å endre slakteprosentfaktoren fra 66 til 68 %. Det betyr at slaktevekta nå er på 68 %

– Den største risikoen for svinenæringa nå er å ikke gå med i forslaget til ny markedsordning. En samlet overgang i sommer gir mindre rom for å åpne saken senere,