Stikkord

Økonomi

Dette er gjødselforskriften

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Nedenfor presenterer vi noen av punktene som berører svineproduksjonen i forskriftene om husdyrgjødsel.

Bra trøkk på svinekjøtt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Vi økte salget av ribbe med 20 prosent til jul, opplyser salgsdirektør Sverre Sandsmark i Gilde Norsk Kjøtt til Svin.

Nå fryses det inn gris på lager

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Salgsveksten for svinekjøtt fortsetter. Også per uke 36 lå salgsveksten på seks prosent sammenliknet med fjoråret. Men Norsk Kjøtt fryser likevel inn gris som følge av at Gildebedriftene har redusert skjæreaktiviteten.

Økte fôrpriser og dårlig salg svekker lønnsomheten

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Lønnsomheten er redusert fra 1. til 2. halvår 2012 for alle produksjonsformene. Snittet for 2012 blir trolig litt bedre enn i fjor, unntatt for slaktegrisprodusentene. Men 2013 starter med betydelig svakere lønnsomhet enn det vi får i år.

Superkjøling

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

 

xxxxxxxxx

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

xxxxxxxxxxxxx