Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Duroc blir felles farrase

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge fra 1. september.


Bilde: Det ble et historisk møte mellom de sentrale aktørene i kjøttindustrien da durocavtalen ble signert i Oslo tirsdag 2. mai. Fra venstre Harald Furuseth (Furuseth slakteri), Ståle Gausen (Midt-Norge Slakteri), Leif Malvin Knutsen (Fatland), Hans Thorn Wittusen (Nortura) og Olav Eik-Nes (Norsvin).  (Foto: Tore Mælumsæter)

 

Virksomheten legges i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS, der Nortura skal eie 70 prosent og Norsvin 15 prosent. Fatland vil eie 10 prosent, Furuseth 3  prosent og Midt-Norge Slakteri 2 prosent av de resterende eierandelene. Det har over lang tid vært samtaler mellom Nortura, Norsvin og KLF-slakteriene om et samarbeid på duroc. Når avtalen nå er i boks innebærer det at duroc blir felles farrase for norske svineprodusenter med virkning fra 1. september 2017. Nortura har siden 1990 brukt duroc som farrase i sin trerasekrysning, i et tett samarbeid med Norsvin, som har utført avlsarbeidet. Durocen har blitt en konkurransekraftig gris som leverer godt i alle ledd i verdikjeden. Dette var også en viktig årsak til at verdens nest største avlsselskap, Topigs Norsvin, i fjor valgte å satse på Norturas duroc som farrase i sin videre satsing. Samarbeidet skal videreføres, men nå gjennom det nye felleseide selskapet Norsk Duroc AS, der Norsvin vil stå for det operative avlsarbeidet.

– Dette er en gledens dag for oss som har arbeidet med duroc i mange år, samt en anerkjennelse av det etablerte avlsarbeidet som drives i Norge. Det kjennetegnes av god dyrehelse og et sterkt og forpliktende samarbeid på tvers av organisasjoner, sier visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen i Nortura. Sett i lys av dette mener han at det nye selskapet er en naturlig utvikling. Det er også absolutt mest rasjonelt at det norske svinemiljøet nå satser sammen for å skape verdens beste durocpopulasjon.

– Framover skal duroc som farrase utvikles ytterligere, spesielt med tanke på lønnsomhet for produsentene, men også for industri og forbrukere ved at en klarer å tilby stadig bedre kjøttkvalitet nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Olav Eik Nes i Norsvin.

Leif Malvin Knutsen, talsmann for KLF-slakteriene, kommenterer avtalen slik: – Det har vært viktig å bidra til å sikre en sterk og trygg satsning på en samlet tredjerasekrysning med basis i Norge. Sammen skal vi videreutvikle en god gris for norske svineprodusenter, men også for et internasjonalt marked. Vi anser det som svært viktig at vi har en solid plattform for norsk svineavl, og denne satsningen bidrar helt klart til det, sier Leif Malvin Knutsen.