Publisert: 09.06.2017 Oppdatert: 09.08.2018

Stikkord:

Slik er status i svinenæringa

Færre brukere, men økt svineproduksjon. Og kjøttproduksjonen øker ved bruk av mindre ressurser per kilo. Effektivitetsøkningen er formidabel, og fortsetter i velkjente spor.


Bilde: Bildet er hentet fra Etne, som ligger sør i Hordaland. Hordaland er et fylke som ved årsskiftet hadde 29 rene smågrisprodusenter og 56 rene slaktegrisprodusenter. De produserte 2760 tonn svinekjøtt i fjor, eller 31 prosent av fylkets kjøttproduksjon. Foto: Tore Mælumsæter

Dette er kort oppsummert status i norsk svineproduksjopn. På disse sidene presenterer Svin en del statistikk og tall over utviklingen, satt sammen av Norsvins organisasjonskonsulent Asbjørn Schjerve.

Tallene viser strukturen i svinenæringa per 1. januar 2017, samt statistikk for siste kjente kalenderår, altså 2016. Kildene er offentlig statistikk (Landbruksdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå) og privat statistikk (Ingris/Norsvin/Animalia).

Mer statistikk kan du se her

 

 

// Det var 1290 rene slaktegrisprodusenter ved årsskiftet i Norge. Av disse produserte 54 prosent mer enn 700 slaktegriser i året.

// Det var 1018 produsenter med purker ved årsskiftet i Norge. Av disse hadde 40 prosent mer enn 31 avlspurker.

// Svinekjøttproduksjonen i Norge står for 40 prosent av fylkenes   kjøttproduksjon.

// Det ble produsert 137 717 tonn svinekjøtt i 2016.

// Daglig tilvekst for både smågris og slaktegris fortsetter å øke, og fôrforbruket går sakte, men sikkert ned.

// Antall avvente per årspurke fortsetter å øke, og antall døde fram til avvenning fortsetter å synke.