Stikkord

Økonomi

Slakting er i dag organisert i slaktelinjer der mage og tarm fjernes først etter skolding og sviing. I prosjektet RoBUTCHER er slakte- og skjæreprosedyren snudd på hodet. Spørsmålet er om

Slakteriene fikk svake resultater i 2022. Det kan forklares med ­kraftig kostnadsøkning på blant annet energi- og transport. Bare Nortura får røde tall. Lillebror Jens Eide på Sørlandet gjør det

For få år siden ble man bevisst på et nytt kvalitetsavvik i ­svinekjøtt – spesielt i skinke. Dette kvalitetsavviket forårsaket betydelige tap, spesielt for kokeskinkeprodusenter i flere ­europeiske land, også

De to beste på slaktegris i Norge er fra Nesna i Nordland. De får gris fra samme smågrisprodusent, og har begge vært stabile i toppen av Ingris. Men strategien er

I Norturas enorme Tønsberg-anlegg skjæres det i dag rundt 20.000 tonn gris. I juli åpnes den nye skjærelinja og årlig skjærevolum tredobles.

Trygve A.T. Gundersen (50) på Grefstad Gård i Grimstad driver med SPF-slaktegris i full konsesjon og er opptatt av optimalisering av fôrkurvene. Han har noen teorier.