Stikkord

Økonomi

God utvikling av purkenes effektivitet

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Norske purker forsetter den gode effektivitetsutviklingen. Både grisingsprosent og kullstørrelse stiger. Samtidig er over­levelsen stabil hos spedgrisene.

God tilvekst hos smågris

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Årsstatistikken viser økt daglig tilvekst, stabil fôrutnyttelse og overlevelse hos smågris i 2021. Det er store utslag i resultatene i favør av besetninger med SPF sammenlignet med konvensjonell helsestatus.

De beste imponerer

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Det knytter seg alltid spenning til hvem som har de beste besetningene i Ingris og hvilke resultater de har. I år er det både nye besetninger og tidligere vinnere på toppen av listene. Topp-besetningene leverer ­imponerende resultater.

Du eier dine egne data i Ingris

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Det enkelte medlem eier sine data i Ingris. Dette går fram av medlems­avtalen som regulerer forholdet mellom deg som eier av landbruksforetaket og Animalia som leverandør av tjenesten Ingris.

Hva skjer etter 2024?

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

31. desember 2024 skal engangspurkene fases ut. Hva skjer da? Blir det med ett 10 - 12 000 tonn mindre svinekjøtt i markedet? 

– Vi må akseptere dyrere mat

Publisert: 02.02.2022 Oppdatert: 02.02.2022

– Høyere kostnader i matproduksjonen har kommet for å bli, både her hjemme og internasjonalt. Samfunnet må akseptere dyrere mat, både i Norge og resten av verden.