Publisert: 11.12.2023 Oppdatert: 11.12.2023

Stikkord:

Godt år for grise-AS

Aksjeselskaper med svineproduksjon gjorde det bra i 2022. Nav i purkeringer fikk jevnt over gode resultater. Men aller best gjorde Knive Gris AS det, med NOK 5,9 millioner i driftsresultat.   


Bildet: Mørk Engebretsen Invest AS har adresse i Skiptvet/Østfold og omsatte for hele NOK 31 millioner i 2022.

 

Purkeringer registrert som AS gjorde det generelt veldig bra i 2022. I snitt omsatte de åtte ringene for NOK 15,7 millioner. Det er mer enn 10 prosent økning fra året før. I gjennomsnitt leverte de de et resultat på NOK 1,7 millioner. Aller best gjorde Ro Drift AS i Øyer/Innlandet det, med et resultat på NOK 3,1 millioner. Målt i forhold til omsetning gjør Snusjara AS det like bra. Driftsresultat bør ses sammen med utbetalinger til lønn. Halvparten av navene registrert som AS har skilt ut fjøsene der de har grisene i et eget eiendomsselskap. Og eiendomsselskapet går nesten alltid i pluss. 

De beste resultatene i 2022 ble imidlertid ikke levert av en purkering. Skiptvetbaserte Hampshire AS fikk et driftsresultat på NOK seks millioner. Dette er et av datterselskapene til Mørk Engebretsen Invest AS (MEI) i Østfold. Selskapene MEI, Hampshire og Duroc AS må imidlertid ses i sammenheng. Intern omsetning mellom disse selskapene gjør at tallene er vanskelige å sammenligne. MEI har dessuten morselskap og virksomhet i Latvia. Aller best resultat i 2022 har derfor trolig Knive Gris AS i Sande sør for Drammen. De fikk et driftsresultat på 5,9 millioner av en omsetning på nesten NOK 26 millioner. Knive Gris er bedriften til familien Langeteig. De har en historisk høy konsesjon på gris. Det eneste aksje­selskapet med negativt resultat i 2022 er Mafo AS. Det er selskapet til Marit Fougner i Follebu i Gausdal kommune. Selskapet endte med et driftsresultat for 2022 på minus NOK 168 000.

 

Regnskap for purkeringer og grise-AS for 2022

Tall i millioner kroner. Tall i parentes er endring fra 2021. Purkeringer er satt opp etter omsetning/størrelse.
AS som ikke er purkeringer er nederst på lista.