Publisert: 11.12.2023 Oppdatert: 11.12.2023

Stikkord:

Kjøttets tilstand 2023

De langsiktige trendene mer stabile

Ustabile tilstander har i flere år preget norsk husdyrproduksjon som følge av koronapandemien. Samtidig er de langsiktige trendene mer stabile. 


 

Det gjenspeiles i statistikken som presenteres i Kjøttets tilstand 2023. Rapporten gir fersk status i norsk kjøtt- og eggproduksjon 

– Mens innenlands etterspørsel økte kraftig i 2021 og førte til underskudd i markedet, snudde trenden i 2022. Økt slakteproduksjon, fortsatt betydelig import og lavere etterspørsel som følge av blant annet redusert kjøpe-kraft resulterte i overskudd av storfekjøtt for første gang på mange år, heter det i rapportens innledning.

Videre skriver Animalias ledelse ved Tor Arne Ruud (administrerende direktør til oktober 2023) og Edel-Anita Westhagen (administrerende direktør fra oktober 2023) at ordskiftet rundt kjøttproduksjon i et bærekraftperspektiv hardnet til i 2022. 

 

 

Edel-Anita Westhagen Fladset tiltrådde som ny administrerende direktør i Animalia AS 1. oktober. Hun etterfølger Tor Arne Ruud som går av med pensjon ved nyttår. Foto: Animalia

 

 

– Særlig arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for nye kostråd (NNR) viste hvor viktig det er at bransjen engasjerer seg. Det vitenskapelige fundamentet for langsiktige kostråd må være solid og uangripelig. Prosessen fram mot nye kostråd pågår fortsatt og vi i Animalia følger med og engasjerer oss på faglig grunnlag i dette arbeidet, sier de.

Kjøttets tilstand 2023 dokumenterer at dyrehelsa i norsk husdyrproduksjon er stabilt svært god, men også at vi må være forberedt på at antall ulike utbrudd øker i framtiden.

Gjennom flere år har det ifølge Ruud og Westerhagen vært en gradvis nedgang i forbruket av kjøtt fra storfe, svin og sau/lam. Forbruket av hvitt kjøtt øker. Denne langsiktige trenden bekreftes av forbrukstallene for 2022. 

Det er gjennomført nye beregninger når det gjelder spiselig andel fjørfe, i tillegg til at tallene for spiselig andel storfe, småfe og svin er oppdatert i årets rapport. Beregnet forbruk er justert for hele perioden, fra og med 1990, forklarer duoen. 

Årets tillitsundersøkelse bekrefter at tilliten til bransje og produkter fra norsk husdyrproduksjon er vedvarende høy og stabil. Et stort flertall av det norske folk mener at norsk husdyrproduksjon er et viktig element i norsk matsikkerhet. Under­søkelsen støtter opp om kjøtt- og fjørfebransjens posisjon som viktig leverandør av bærekraftige matprodukter til det norske folk. 

Animalia skriver at årets fagartikler i Kjøttets tilstand godt illustrerer hvordan selskapet kombinerer teori og praksis med verdikjedekompetanse for å skape lønnsom kunnskap for bonde og bransje. 

– Fagsystemene er selve hjertet i Animalias virksomhet. Digitale løsninger i husdyrnæringa gir grunnlag for riktigere beslutninger og bedre sporbarhet. Vi har sett nærmere på hvordan datadeling gir verdiskapning og bærekraft. Kvalitetsavvik i skinke har forårsaket betydelige tap for kjøttbransjen, særlig for produsenter av kokt skinke. Forskningsprosjektet «Enduring Growth!» har kartlagt forekomst og undersøkt sammenhenger. Økt kunnskap i hele verdikjeden om mulige årsaker har ført til en økt bevisstgjøring i alle ledd av verdikjeden, og et engasjement for å jobbe videre med problemstillingen, heter det i rapportens innledning.