Publisert: 15.11.2023 Oppdatert: 15.11.2023

Stikkord:

Nytt studiekurs om fôring av smågris og slaktegris

Norsvin er i gang med å utvikle et nytt studiekurs om fôring av smågris og slaktegris. Hovedfokus i kurset er hvordan fôringen kan optimaliseres, slik at det genetiske potensialet hos dagens rasktvoksende og fôreffektive gris utnyttes best mulig. 


Solveig Kongsrud, Norsvin

 

Stort potensial
De siste årene har det vært svært stor avlsframgang for tilvekst og fôreffektivitet hos norsk gris. Resultatene fra felt gjennom Ingris viser også fin framgang, men disse resultatene ligger på et lavere nivå enn det vi ser for genetiske trender og resultater på Norsvins teststasjon Delta. Resul­tatene i avlsbesetningene, rånetesten og andre toppbesetninger viser det genetiske potensialet hos norsk små- og slaktegris. Avstanden mellom resultatene i disse besetningene og resultatene hos alle andre besetninger rundt om i landet viser et potensial som norske svineprodusenter i stor grad kan utnytte gjennom optimalisering av fôring, drift og genetisk nivå i den enkelte besetning. 

Må henge med
Stor og rask avlsframgang gjør at grisene endrer seg fort. Det kreves mer av både fôrindustri og svineprodusenter for å henge med slik at grisene får det de trenger. Raske endringer i grisen og en gris som stadig spiser mindre fôr for å vokse stiller store krav til fôret, fôringsregimer og stell for at grisen skal trives, vokse og utvikle seg normalt. Fôres det med feil fôr eller det kjøres med utdaterte og lave fôrkurver får kanskje ikke dagens griser i seg det de trenger av energi, proteiner, aminosyrer, vitaminer og mineraler. Slike mangler kan medføre helsemessige utfordringer, redusert tilvekst og problematisk adferd. Fôr er en av de største kostnadene i svineproduksjonen slik at optimal fôring og drift som gir høy tilvekst og lavt fôrforbruk har stor betydning for det økonomiske resultatet hos deg som svineprodusent. Riktig fôring og god drift har dessuten mye og si for klimaavtrykket hos hver enkelt produsent og svineproduksjonen generelt.

Samarbeider med hele fôrbransjen
Norsvin utvikler studiekurset i samarbeid med Norgesfôr, Fiskå Mølle og Felleskjøpet slik at i kurset får du anbefalinger fra rådgivere hos alle disse firmaene. I tillegg blir det mange praktiske tips fra svineprodusenter vi besøker. Tema som vi kommer innom i studiekurset er:

• Økonomisk betydning av daglig tilvekst og fôrforbruk  

• Genetisk framgang, nivå og resultater i felt, samt måling av resultater

• Grunnleggende behov og fordøyelse hos gris, fôr og fôring for å holde følge med genetisk utvikling og nivå  

• Grisen i et bærekraftperspektiv, klimaavtrykk og faktorer som påvirker dette

• Ulike fôrtyper, fôrkvalitet og fôringsprinsipper 

• Fôring av smågris både i dietida og smågrisperioden – fôringsanbefalinger og viktige faktorer for å lykkes

• Påvirkning av blanding, gruppestørrelser, eteplasser og areal

• Helse, bein og adferd i fôrings- og avlsperspektiv

• Fôring av slaktegris – fôringsanbefalinger og ­viktige faktorer for å lykkes 

 

Filmer og artikler
Studiekurset bygges etter samme mal som de foregående årene, og består av diskusjonsspørsmål, ca. 10 korte filmer på YouTube, og en rekke fagartikler i tre nummer av Svin og på Norsvins hjemmeside. De første artiklene kommer i Svin nummer 8/23 og vi avslutter i første nummer på nyåret.

Dra i gang studieringer
Studiekurset er primært tenkt til bruk i studieringer i lokal- eller fylkeslag i Norsvin, men kan også brukes til studier på egenhånd. Studieringer i lagsapparatet er svært viktige for både det faglige og sosiale miljøet blant dere svineprodusenter.

En faglig diskusjon og en kaffekopp gjør godt for de fleste. Studiekurset har tre studieenheter, og kan gjennomføres på flere måter. Vi oppfordrer dere til å planlegge og dra i gang studieringer i høst og vinter. Studiemateriellet skal være klart til bruk i begynnelsen av november.