Publisert: 26.01.2024 Oppdatert: 26.01.2024

Stikkord:

Bøndene har respondert

– Smågrisprodusentene har fulgt oppfordringen om å redusere på bedekningene, heter det i en ny prognose fra Nortura Totalmarked. 


Bildet: Smågris- og slaktegrisprodusentene må bidra hvis man skal oppnå lagernedbyggingen, melder Målfrid Narum i Norsvin. Foto: Petter Nyeng/Felleskjøpet.

 

Om lag seks prosent reduksjon i bedekningene i november og desember og en prognosert reduksjon på fem prosent i 1. kvartal reduserer tilførslene med 2000 tonn fra november­prognosen. 

Må redusere bedekningene
Det er svært viktig at purkebesetningene reduserer bedekningene med fem prosent som forutsatt i prognosen. Denne oppfordringen gjelder foreløpig fram til mai 2024. Dette er avgjørende for å håndtere reguleringslageret som ved inn­gangen til 2024 var på 3600 tonn.  

I tillegg er vektgrensen for høyeste pris redusert til 87 kg fra 1. januar. Det forutsettes i prognosen at prisreduksjonen på gris over 87 kg blir stående ut 2024. 

– Med oppslutning fra alle svineprodusentene gir dette en effekt på om lag 3000 tonn i reduserte tilførsler. Det prognoseres en økning i salget på 0,5 prosent, og en underdekning og lagernedbygging på 2 100 tonn i løpet av 2024, sier adm.dir. Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked.   

Slaktevekten må ned
Fagsjef Målfrid Narum i Norsvin SA melder at både smågris- og slaktegrisprodusentene må bidra hvis man skal oppnå lagernedbyggingen på 2100 tonn som er beregnet i prognosen. 

– Smågrisprodusentene må følge oppfordringen fra Nortura Totalmarked og Produsentråd gris om å bedekke fem prosent færre purker. Videre må slaktegrisprodusentene merke seg at prognosen legger opp til snitt slaktevekt på 80 kg i hele 2024. Dette betyr at slaktevektene må ned med ca. tre kg fra det vi så høsten 2023. Det er viktig at både slaktegrisprodusenter og kombinertprodusenter er bevisste på dette, og innstiller seg på å levere grisene til slakt tidligere.

En annen viktig forutsetning i prognosen ifølge Narum er salget. Det prognoseres at salget av svinekjøtt skal øke med 0,5 prosent til 129.500 tonn i 2024. 

– Dette er to prosent lavere enn salget av svinekjøtt i 2019 (før koronapandemien) og bør være fullt oppnåelig, men det er svært viktig at det er stort trykk på salget av svinekjøtt nå. Det er også viktig å merke seg at selv om forutsetningene i prognosen oppfylles, vil det fortsatt være ca. 1500 tonn svinekjøtt på lager ved neste årsskifte. 

Bør registrere årsak
Nortura Totalmarked oppfordrer alle svineprodusenter som produserer smågris, og som har plan­lagt sanering, uavhengig av årsak, til å registrere dette. Planer om sanering kan registreres i Ingris. Mer informasjon om den tekniske løsningen og deling av data fra Ingris finnes på hjemmesidene til Animalia.