Stikkord

Grisebørsen

Lavere dekningsbidrag i 2009

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Dekningsbidrag og lønnsomhet blir lavere i 2009 enn i 2008. Det er særlig i smågris- og kombinertproduksjon at lønnsomheten blir klart lavere enn i 2008. Årsaken er lavere kjøttpriser pga markedssituasjon samt høyere kraftfôrpriser.

Litt svakere for smågris- og slaktegrisprodusenter

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det ble et svært lavt dekningsbidrag på den slaktegrisen som ble levert i januar. Omsetningsavgifta ble ikke satt ned ved nyttår, slik som Gilde Norsk Kjøtt hadde søkt Omsetningsrådet om. Etter nedgang i smågrisprisen i februar/mars ser det ut til at lønnsomheten i slaktegrisproduksjon vil ta seg opp utpå vårparten.

Tøff start på det nye året

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Året begynner med en smågrispris som er 180 kroner lavere enn den vi hadde i januar i fjor. Avregningsprisen på slakt er kr 3,34 lavere per kg og vi har nå ei omsetningsavgift på kr 2,40 mot 60 øre i januar i fjor.

Litt bedre lønnsomhet i slaktegrisproduksjon

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er håp om svak bedring av lønnsomheten i slaktegrisproduksjon. Dekningsbidraget per slaktegris kan komme opp i cirka 240 kroner etter jul, vel og merke hvis smågrisprisen ikke blir høyere enn 590 kroner.

Økte fôrpriser og dårlig salg svekker lønnsomheten

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Lønnsomheten er redusert fra 1. til 2. halvår 2012 for alle produksjonsformene. Snittet for 2012 blir trolig litt bedre enn i fjor, unntatt for slaktegrisprodusentene. Men 2013 starter med betydelig svakere lønnsomhet enn det vi får i år.

Nå lysner det for grisen

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Etter et bunnivå for lønnsomheten før jul, ser det nå lysere ut framover. Med reduserte vekter i første kvartal og engrospris ca 1,85 kr under målpris har prognoseutvalget beregnet et over- skudd på ca 3700 tonn, noe som tilsvarer eksportkvoten.