Stikkord

Grisebørsen

Bedring for slaktegrisprodusentene

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Lønnsomheten for slaktegrisproduksjon i 2010 ble cirka 30 kroner bedre per gris enn i 2009. I smågrisproduksjonen havnet vi cirka kr 1350 over 2009-resultatet, og kombinert produksjon ga 1200 kroner mer per årspurke sammenliknet med 2009.  

Lavere dekningsbidrag i 2009

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Dekningsbidrag og lønnsomhet blir lavere i 2009 enn i 2008. Det er særlig i smågris- og kombinertproduksjon at lønnsomheten blir klart lavere enn i 2008. Årsaken er lavere kjøttpriser pga markedssituasjon samt høyere kraftfôrpriser.

Litt svakere for smågris- og slaktegrisprodusenter

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det ble et svært lavt dekningsbidrag på den slaktegrisen som ble levert i januar. Omsetningsavgifta ble ikke satt ned ved nyttår, slik som Gilde Norsk Kjøtt hadde søkt Omsetningsrådet om. Etter nedgang i smågrisprisen i februar/mars ser det ut til at lønnsomheten i slaktegrisproduksjon vil ta seg opp utpå vårparten.

Tøff start på det nye året

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Året begynner med en smågrispris som er 180 kroner lavere enn den vi hadde i januar i fjor. Avregningsprisen på slakt er kr 3,34 lavere per kg og vi har nå ei omsetningsavgift på kr 2,40 mot 60 øre i januar i fjor.

Litt bedre lønnsomhet i slaktegrisproduksjon

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er håp om svak bedring av lønnsomheten i slaktegrisproduksjon. Dekningsbidraget per slaktegris kan komme opp i cirka 240 kroner etter jul, vel og merke hvis smågrisprisen ikke blir høyere enn 590 kroner.

Økte fôrpriser og dårlig salg svekker lønnsomheten

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Lønnsomheten er redusert fra 1. til 2. halvår 2012 for alle produksjonsformene. Snittet for 2012 blir trolig litt bedre enn i fjor, unntatt for slaktegrisprodusentene. Men 2013 starter med betydelig svakere lønnsomhet enn det vi får i år.