Publisert: 26.01.2024 Oppdatert: 26.01.2024

Stikkord:

Tidenes høyeste snittpris på slakt

Det ble rekordhøye deknings­bidrag i 2023 til tross for høstens prisfall på smågris og slakt.


 

Målfrid Narum, fagsjef i Norsvin

 

I 2023 fikk vi tidenes høyeste snittpris på slakt på NOK 35,30 per kg (pris uten pulje-, kvantums- og kombitillegg). Noteringspris på smågris (25 kg) viser et snitt på NOK 1.142 i 2023. Dette er også høyere enn noen gang tidligere. 

Høye fôrpriser
Samtidig var også fôrprisene rekordhøye, i snitt NOK 4,67 per FEn for Format Vekst 120 og NOK 5,93 per FEn for Format Kvikk 1. Som følge av salgs­svikt og overskudd av svinekjøtt ble prisene på smågris og slaktegris redusert i 2. halvår, og det ble en ytterligere nedgang ved årsskiftet. Økt omsetningsavgift, økte slaktekostnader og redusert engrospris har ført til en nedgang på totalt NOK 2,20 per kg for slaktegris i forhold til toppnivået som var i juli 2023. Omsetningsavgifta er NOK 2,10 per kg fra 1. januar 2024. Smågrisprisen var NOK 1.190 da den var på det høyeste i juli 2023, og ble redusert til NOK 1.050 fra 1. januar 2024. Vi har regnet med stabile priser på smågris og slakt i første halvår. 

Heldigvis starter 2024 med lavere fôrpriser enn forrige år. Prisene på de ulike fôrslagene vi regner med i Grisebørsen er redusert med fra to til 25 øre per FEn. Det er minst nedgang for Format Drektig og størst nedgang for Format Vekst 120. Smågrisfôret har en nedgang på NOK 0,17 per FEn.

Vi har videre oppdatert kalkylen med nye seminpriser og ny pris på livpurker fra 1. januar 2024.

Slaktevekter og kjøttprosent
Prisløypa er nå endret for å oppnå lavere slaktevekter. Best pris per kg oppnås nå i vektintervallet 71,1 til 87 kg. Når slaktevekta går over 87 kg, faller prisen med NOK 0,80 per kg. Over 90 kg slaktevekt er det en ytterligere reduksjon på NOK 1,20. 

Ved årsskiftet ble det også endret betaling for kjøttprosent,| slik at gris med kjøttprosent under 60 blir dårligere betalt. For gris med kjøttprosent 55 – 59 er det en reduksjon på NOK 0,20 per kg sammenlignet med tidligere. Videre er den en reduksjon på NOK 0,40 for kjøttprosent 54, NOK 0,30 for kjøttprosent 53, NOK 0,20 for kjøttprosent 52 og NOK 0,10 for kjøttprosent 51. 

Endring av forutsetninger i kalkylene
Vi har endret noen forutsetninger i kalkylene fra 1. januar. Vi har antatt at antall avvente per årspurke øker med 1,5 prosent,til 29,7 og vi regner med snitt slaktevekt på 80 kg. I 2023 var snittvekta 83,4 kg. Når Ingris-statistikk for 2023 er klar, vil vi oppdatere kalkylene med disse resultatene for blant snitt antall avvente, dødelighet, fôrforbruk osv. 

Vi har også lagt inn økte rentekost­nader og økte kostnader til veterinær, medisin etc. i tråd med konsumprisvekst.

Lønnsomhetsutvikling
Våre beregninger viste økte deknings­bidrag i alle produksjoner i 2023, bortsett fra for satellitter. Ifølge vår kalkyle hadde disse høyere dekningsbidrag i 2022 enn i 2023. Selv om dekningsbidraget var høyere i de fleste produksjonene i 2023, var det nok en del som fikk et svakere totalresultat pga. økte rentekostnader.

I beregningen av deknings­bidrag inngår kun de variable kostnadene. Ser vi på de totale kostnadene i vår kalkyle, har de økt med NOK 3,80 per kg kjøtt, fordelt på NOK 2,20 i økning av variable kostnader og NOK 1,60 i faste kostnader og rentekrav. Snittpris per kg kjøtt har økt med NOK 3,40. Dette betyr totalt sett en nedgang i lønnsomheten på NOK 0,40 per kg kjøtt når vi inkluderer alle kostnadene, og kalkulerer huskostnader ut i fra pris på nytt bygg. 

Som følge av overskudd av svinekjøtt forventer vi en ytterligere nedgang i dekningsbidragene i 1. halvår 2024. Produsentene som deltar i dugnaden med færre bedekninger får også en reduksjon som følge av lavere volum. Dette er likevel et tiltak som sammen med reduserte slaktevekter kan bidra til å få markedet i balanse i løpet av 2024, slik at lønnsomheten igjen kan øke gjennom økt prisuttak.