Stikkord

Internasjonalt

Lys i tunnelen for svensk svineproduksjon

Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Svenske svineprodusenter ser igjen muligheter for å bygge. Dyrevernmyndighetene har endret bygningstekniske krav som lenge har vært en sperre for nysatsninger. – Nå tror vi på at utviklingen snur til det bedre, sier Lars Hultström.

Dårlegare kjøtkontroll ved dansk/tysk grense

Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dyrevelferd og økologi i EU

Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Griseglad i Mexico

Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

De små griserumpene vifter fornøyde i bakgården hos la Señora Donají i landsbyen San Sebastián Etla sør i Mexico. Her mangler det verken stell eller kjærlighet.

Flere faktorer avgjør konkurransedyktigheten

Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kostnadene i primærproduksjonen gir oss bare begrenset forståelse av hvilken konkurranseposisjon et land har. Andre faktorer som industrien har mindre kontroll over har større innflytelse på markedsverdien.

EUs landbruk i store endringer

Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

EUs landbrukspolitikk er midt inne i betydelige omstillinger. Selv om landbrukspolitikken ikke er en del av EØS-avtalen, er norsk landbruk påvirket av pris og støttenivå i det øvrige europeiske landbruket.