Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dypinseminering med redusert antall sædceller reduserer reproduksjonsresultatene


Dypinseminering med redusert antall sædceller reduserer reproduksjonsresultatene

 

Landsudvalget for svin i Danmark har gjort en utprøving av dypinseminering med redusert antall sædceller i sæddosene i fire produksjonsbesetninger. Dypinseminering er en teknikk hvor man etter å ha satt inn et ordinært kateter fører et tynnere kateter gjennom det ordinære kateteret og videre inn, og får dermed muligheten til å plassere sæden i selve børen, framfor i børhalsen, som ved tradisjonell inseminering.

I undersøkelsen ble dypinseminering med 500 mill. sædceller i 20 ml. og 100 mill sædceller i 10 ml. sammenlignet med tradisjonell inseminering med 2 mrd. sædceller i 80 ml.

 

 

2 mrd. sædceller

500 mill. sædceller

100 mill. sædceller

Forsøksgrupper

per dose

per dose

per dose

Antall kull

638

704

162

Totalfødte per kull

14,8a

14,1b

10,8c

Grisingsprosent

88a

83b

58c

 

Tabell 1 viser at det er statistisk sikker forskjell i både totalfødte per kull og grisingsprosent mellom de tre gruppene. Gruppa med 100 mill. sædceller per dose klarte seg markant dårligere enn de to andre gruppene.

Landsutvalget vil kjøre en oppfølgende undersøkelse for å avklare om det var insemineringsvolumet alene, eller kombinasjonen med redusert antall sædceller som var årsaken til at reproduksjonsresultatene ble redusert.