Stikkord

Internasjonalt

CC Morgan i Minnesota er den største avlsbesetningen knyttet til Norsvins avlssystem noensinne. Med 3000 Norsvin landsvinpurker blir årsproduksjonen her fort 75 000 griser. Formeringsbesetningen eies av fem svineprodusenter.

Karl-Johan Kullander i Sverige har fødebinger uten fiksering og full framfôring til slakt. Antall avvendte pr. kull har vært ca 10,5. Nå er dette plutselig økt med en kvart grisunge.

Karl-Johan Kullander i Sverige har fødebinger uten fiksering og full framfôring til slakt. Antall avvente per kull har vært ca 10,5. Nå er dette plutselig økt med en kvart grisunge.

I 2012 er det ti år siden Norsvin fløy 600 griser til USA, for etablering av en egen foredlingsbesetning, Cheyenne, i Sør-Dakota. Her kan du lese mer om opp- og

I fjor startet DanAvl genomisk seleksjon for duroc. I oktober i år tas det også inn i utvelgelsen av yorkshire og landrasedyr.

– Dette foredraget er et av de tyngste jeg har holdt. Gjennomsnittsøkonomien i svineproduksjonen er ikke god nok, og 10-15 prosent av produsentene vil ramle ut. De står overfor «mission