Stikkord

Internasjonalt

Hva har skjedd i Norge etter at vi valgte å stå utenfor EU i 1994? Hvordan har utviklingen vært i våre naboland Sverige og Finland etter at de kom inn?

Sverige mangler 600 000 slaktegriser på å være selvforsynt med svinekjøtt. Dette betyr at 20 prosent av grisene nå importeres. For storfekjøtt er situasjonen enda mer dramatisk med hele 42

Det er flere årsaker til skuldersår hos purker, og underlaget er en av dem. Dette var bakgrunnen for at Landsutvalget for svin i Danmark gjorde en pilotundersøkelse for å se

Fallet i pris til bonde vil bli langt sterkere enn fallet i kostnader dersom Norge blir medlem i EU. Uten støtteordninger vil derfor ikke norsk svineproduksjon overleve et EU-medlemskap.

Utviklingen i våre naboland viser at konsumentene etter hvert ikke lenger er villig til å betale merpris for nasjonalt produserte volumprodukter.