Stikkord

Internasjonalt

Full fart i Sverige

Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

«Forberede deg på lavkonjunkturen nå»

Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

EU er verdens største landbrukseksportør

Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Verdien av EUs landbrukseksport har økt betraktelig i verdi. Og det skjer i en periode hvor EU utvides med 10 land som i stor grad var nettoimportører av landbruksprodukter.

Akutt fôrmangel i EU

Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dårlige avlinger, små lagre og dårlig kvalitet gjør at den europeiske fôrindustrien slår alarm.

Akutt krise i svensk svineproduksjon

Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Prisoppgangen på korn sender svensk svineproduksjon inn i en ny og alvorlig krise. Slakteriprisene er lave, og markedsleder Swedish Meats betaler dårligst. – I dag får ikke slaktegrisprodusentene engang dekket sine variable kostnader, sier Annika Bergman.

Noen kastrerer ikke rutinemessig

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018