Stikkord

Internasjonalt

Siden Norsvin International AS ble etablert i 1996 har det skjedd en rivende utvikling. Norsvins avlsmateriale finnes nå i større deler av verden enn noen gang.

Før var det ikke tema i det hele tatt. Men nå synes løsdrift å vinne stadig flere tilhengere i amerikansk/canadisk svineproduksjon. Først ute var Smithfield Foods, men nå kommer Maple

Framtoningen av amerikanske svinefarmer endrer seg ettersom bøyleskur (hoop shelters) tas i bruk i svineproduksjonen. Byggekostnadene kan reduseres vesentlig ved å bygge på denne måten.