Stikkord

Internasjonalt

EU er verdens største landbrukseksportør

Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Verdien av EUs landbrukseksport har økt betraktelig i verdi. Og det skjer i en periode hvor EU utvides med 10 land som i stor grad var nettoimportører av landbruksprodukter.

Akutt fôrmangel i EU

Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dårlige avlinger, små lagre og dårlig kvalitet gjør at den europeiske fôrindustrien slår alarm.

Akutt krise i svensk svineproduksjon

Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Prisoppgangen på korn sender svensk svineproduksjon inn i en ny og alvorlig krise. Slakteriprisene er lave, og markedsleder Swedish Meats betaler dårligst. – I dag får ikke slaktegrisprodusentene engang dekket sine variable kostnader, sier Annika Bergman.

Noen kastrerer ikke rutinemessig

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Svinefôr til 2 kroner kiloen

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fôrprisen har økt uten at prisen på slakt har fulgt etter. I øyeblikket er det derfor ingen som tjener penger i dansk svineproduksjon. En del slaktegrisprodusenter har valgt å la fjøset stå tomt.

Tålmodige eiere som tenker langsiktig

Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvin International AS eies ikke bare av Norsvin. Også FK Agri og Nortura er i høyeste grad med på laget. Styret besøkte nylig Norsvin USAs fasiliteter, og medlemmene likte det de så. Men de skjønner at satsingen krever tid og penger.