Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gummimatter i purkas oppholdssone i fødebingen

Det er flere årsaker til skuldersår hos purker, og underlaget er en av dem. Dette var bakgrunnen for at Landsutvalget for svin i Danmark gjorde en pilotundersøkelse for å se om bruk av gummimatter i fødebingen kan være praktisk gjennomførbart, og om det kan redusere omfanget av skuldersår.


Gummimatter i purkas oppholdssone i fødebingen

Det er flere årsaker til skuldersår hos purker, og underlaget er en av dem. Dette var bakgrunnen for at Landsutvalget for svin i Danmark gjorde en pilotundersøkelse for å se om bruk av gummimatter i fødebingen kan være praktisk gjennomførbart, og om det kan redusere omfanget av skuldersår.

 

Det er ikke utvikla egne gummimatter til gris, så derfor ble det testa ut matter som er utvikla til ku. Det anbefales at mattene festes skikkelig til underlaget og at de dekker hele boksens bredde. De fleste mattene kunne brukes gjennom flere dieperioder på 4–6 uker, men generelt må det regnes med kortere holdbarhet jo tynnere og bløtere matta er. Spesielt de første dagene etter innsett i fødebingen hadde purkene tendens til å bite i matta. Dette kan ha sammenheng med redebyggingsatferd (og vil muligens være påvirka av purkas tilgang til egna redebyggingsmateriale?).

Det ble erfart at smågrishjørnet skal være godt for å unngå at grisungene heller legger seg på gummimatta sammen med mora enn å legge seg i hjørnet.

Det ble observert skuldersår også blant de purkene som hadde matter i fødebingen. Det betyr at ut fra denne undersøkelsen må gummimatter høyst betraktes som et supplement til andre faktorer for å begrense omfanget av skuldersår, og muligens har det kun en begrensa effekt. Et alternativ kan være å montere gummimatter i noen fødebinger, og la de tynneste purkene få disse bingene.