Publisert: 29.04.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– En unik posisjon i amerikansk svineavl

Dean Boyd, teknisk direktør i The Hanor Company i USA, har flere tiårs erfaring i amerikansk svineproduksjon. Her deler han noen refleksjoner om den amerikanske industrien, og erfaringer med Norsvin.


- En unik posisjon i amerikansk svineavl

Dean Boyd, teknisk direktør i The Hanor Company i USA, har flere tiårs erfaring i amerikansk svineproduksjon. Her deler han noen refleksjoner om den amerikanske industrien, og erfaringer med Norsvin.

– Hva er de viktigste tendensene i amerikansk svineproduksjon?

– Det var ingen vekst i amerikansk svineproduksjon i fjor. Produksjonen fortsetter å bli mer og mer integrert; produsenter og slakterieiere samarbeider stadig mer og det er mer og mer krysseierskap. Fordi bransjen blir mer integrert, øker presset for en mer helhetlig genetikk blant de store kjøttprodusentene. Kjernen i nesten alle diskusjoner Imellom svineprodusenter er risikoen knyttet til varierende fôr- og kjøttpriser. – For svineprodusenter, er risikokontroll for kjøp av fôr og pris på slakt nøkkelen og kjernen i nesten hver diskusjon.

– Hvordan kan avlsselskap bidra til å møte fremtidens krav?

– Min mening er at PIC og Norsvin er de to største konkurrentene på det amerikanske markedet. For begge er robuste og levedyktige slaktegriser avgjørende, med bakgrunn i det store sykdomspresset vi har i amerikansk svineproduksjon. Disse faktorene er de som i størst grad begrenser profitten i produksjonen, og det har mye å si for total fôreffektivitet, en svært viktig egenskap. Livskraftige og holdbare purker er også viktige faktorer. – I USA er det viktig med utprøvinger og dokumentasjon for å underbygge påstandene avlsselskapene kommer med angående linjenes levedyktighet og lønnsomhet. Vi opplever at produsentene blir mer og mer profesjonelle i valg av avlsmateriale til sine systemer, og ønsker utprøvninger i eget system. Det gjelder særlig farraser, men også morraser. Slik som vi ser det, er Norsvins landsvin overlegen PICs landsvin når det gjelder levedyktighet hos smågrisen, men Norsvin Landsvin brukt som farrase er underlegen PICs farraser når det gjelder levedyktighet på slaktegrisen. Under våre forhold er derfor Norsvin Landsvin et godt valg for morsiden; avkommene er levedyktige og har høyt slakteutbytte. Det er også et godt valg for farsiden, men ikke det beste valget for oss nå, slik de helsemessige forholdene er i amerikansk produksjon.

– Hva er dine tanker om Norsvins posisjon i amerikansk svineavl?

– Norsvin har en unik posisjon. Norsvin Landsvin er muligens den beste landsvinlinjen i Nord-Amerika, når det er snakk om morlinjer. Flere tiår med målrettet avlsarbeid i Norge, inkludert kombinasjonen av vitenskap og veldrevet husdyrhold er enestående blant de globale avlsselskapene. Ved å tilpasse avlsprogrammet til amerikanske behov, og de miljøutfordringene som vi møter, vil konkurransekraften styrkes ytterligere. Styrket robusthet vil være positivt også for andre utfordrende globale miljøer. Norsvins styrker er tiår med høyt kvalitetsfokus, bruk av teknologi for å skape økte verdier og vitenskap integrert med veldrevet husdyrhold. Det virker som forskningsvirksomheten har vært styrt mot det som gir framgang ute i felt. Vi ser også på det tette samarbeidet mellom Norsvin og andre avlsselskap og forskningsinstitusjoner i Norge som en stor styrke. Og sist men ikke minst, så er Norsvin ikke arrogante i sin tilstedeværelse på det amerikanske markedet.

Kort om Hanor

«The Hanor Familiy of companies» er blant USAs fremste produsenter av svinekjøtt. Med virksomhet i fem delstater og over 500 ansatte, har Hanor vokst til å bli en verdensleder i svineproduksjonen, og har topp resultater å vise til. Hanor er en av grunnleggerne av Triumph Foods gruppen, som sammen med blant annet Christensen Farms var blant Norsvins første større kunder i USA.