Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Effekt av filing av tenner


Effekt av filing av tenner

 

Pig News and Information gjengir et forsøk gjort i USA om effekt på sår/skader på purka og grisungene, samt avvenningsvekt av å file tenner på grisungene. 35 kull og 342 grisunger inngikk i undersøkelsen. På dag 7 hadde purkene med grisunger med intakte tenner signifikant mer sår på spener og jur enn purker med kull hvor tennene var slipt. Det ble funnet signifikant mer sår på grisungene både på dag 7 og dag 21 når tennene ikke var filt. Vekt på grisungene ved dag 7 og dag 21 var lik i de to gruppene, og det var heller ingen forskjell i tap i dieperioden. Undersøkelsen konkluderer med at det bør files tenner av dyrevelferdsmessige grunner.