Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fakta om Mexicos griser

Den totale svineproduksjon i Mexico blir gradvis større, kriser til tross. Likevel er den et langt stykke unna å dekke det nasjonale behovet for grisekjøtt.


Fakta om Mexicos griser

Den totale svineproduksjon i Mexico blir gradvis større, kriser til tross. Likevel er den et langt stykke unna å dekke det nasjonale behovet for grisekjøtt.

I 2011 ble litt i underkant av 16 millioner griser slaktet hvilket utgjorde en samlet produksjon på 12-1300 millioner tonn. Økningen i antall dyr var på en prosent mens den totale produksjonen økte med 2,3 prosent. Tallenes positive utvikling skyldes satsingen blant de store kommersielle produsentene. Mexicos største produsent, Granjas Carroll, står eksempelvis for hele tretten prosent av landets totale produksjonsvolum. De større produsentene har bidratt til at eksporten av svinekjøtt har tatt seg opp. – Kun det siste året eksporterte vi ti prosent mer, forteller Francisco Vásquez, pressetalsmann i landbrukssekretariatet, SAGARPA. Eksporten er i første rekke til Japan.

Import fra nord

Forholdet mellom eksport og import er imidlertid fortsatt sterkt negativt for Mexicos vedkommende, da de i 2011 importerte 420 tusen tonn grisekjøtt mens eksporten var på 64 tusen tonn. Importen gikk riktignok ned med over femten prosent fra året før, men i hele tiåret før økt importen i gjennomsnitt med ti prosent i året. Landet Mexico importerer mest grisekjøtt fra er USA. – 93 prosent av svinekjøttimporten var fra USA, hvilket tilsvarer en verdi av 825 millioner dollar, sier Vásquez. Representanter for den meksikanske svinesektoren har hevet røsten med krav om å gjøre noe med denne situasjonen da mange nasjonale arbeidsplasser går tapt. – Men for oss var 2011 er skritt i riktig retning i forhold til de foregående årene, presiserer representanten for landbrukssekretariatet.

Julemat

Per i dag dekker ikke Mexico sitt eget forbruk. I fjor spiste hver meksikaner i gjennomsnitt 14 kilo grisekjøtt i løpet av året mens landet selv produserte 11 kilo grisekjøtt per person. – Det spises mindre grisekjøtt enn på åttitallet da gjennomsnittet var 22 kilo per person, sier Vásquez, men det har tatt seg opp igjen etter bunnen som var i 2006 da forbruket var på kun ni kilo. Kylling- og oksekjøtt er hva meksikanere spiser mest av, deretter kommer grisekjøttet som nummer tre. Størst er etterspørselen etter grisekjøttet i forbindelse med jula og feiringen av de dødes dag i begynnelsen av november hvor meksikanere lager alter i hjemmene hvor de setter fram sine tradisjonelle matretter til sine døde slektninger som de mener kommer på besøk disse dagene. – I fastetiden før påske går riktignok konsumet ned en del fordi den katolske religionen forbyr å spise rødt kjøtt, sier pressetalsmannen i landbrukssekretariatet som ser optimistisk på fremtiden. – Jeg har tro på at mer av grisekjøttet som serveres på verdens matbord skal være meksikansk, sier han. I dag foregår bare en prosent av verdens svineproduksjon i Mexico, hvilket gjør det til land nummer sytten på listen over svineproduserende land.