Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sterk vekst i USAs svineeksport

Svineeksporten i USA setter stadig nye rekorder. I fjor var eksporten 23 prosent større enn i 2003, og den sterke eksportveksten synes å fortsette i år.


Sterk vekst i USAs svineeksport

Svineeksporten i USA setter stadig nye rekorder. I fjor var eksporten 23 prosent større enn i 2003, og den sterke eksportveksten synes å fortsette i år.

 

Ved halvgått løp i 2005 var eksporten 24,5 prosent høyere enn etter første halvår i fjor, melder landbruksøkonom Ron Plain ved Universitetet i Missouri i følge Porkmag. USA eksporterer nå 13 prosent av sin totale svineproduksjon.

Japan må ta ansvaret for mye av den sterke eksportveksten i 2005. Japanerne kjøpte 15 prosent mer enn året før. Men også Mexico har importert mer nordamerikansk gris.

Parallelt med dette har importen av smågris og slaktegris til USA gått ned med nærmere ti prosent. Det er særlig Canada og Danmark som eksporterer gris til USA, men den danske eksporten har gått sterkt ned med nærmere 30 prosent. Disse to landene står til sammen for vel 90 prosent av all svineimport til USA.

Framgangen i svineeksporten tilskrives for en stor del den svake amerikanske dollaren. Den gjør det mer attraktivt for land som for eksempel Japan å kjøpe mer svinekjøtt fra USA. Tilsvarende blir det mindre interessant for andre land, for eksempel Danmark, å selge griser til USA.

Ron Plain ved Missouriuniversitetet forventer at USA vil fortsette å øke sin svineeksport, men ikke så sterkt som den siste tida.