Publisert: 25.01.2024 Oppdatert: 25.01.2024

Stikkord:

Eric (26) med fullt fokus i to fjøs

Han tok over foreldregården for to år siden og i fjor kjøpte han en av Gotlands fem satellitt-besetninger. I en sviktende svensk produksjon tar Eric Jakobsson (26) ansvar, det betyr å investere tid og penger i ung alder.


Bildet: Eric Jakobsson driver to­ produksjonsenheter med gris på Gotland. En satellittbesetning, samt kombinertbesetningen på familiegården Rotarve. (Foto: Göran Nilsson).

 

Marte H. Evju, kommunikasjonsrådgiver i Norsvin

 

 

Tok et valg
Jakobssons nyeste investering ligger midt i den sørvestre halvdelen av den 3183 kvadratkilometer store øya. Et fjøs han kjøpte i februar 2023, og som huser en satellittbesetning tilknyttet den eneste purkeringen på øya, Gotlandsgrisen AB. Purkeringen har totalt 1000 purker i systemet, og fremtidsutsiktene er usikre. 

– Driverne er 70 og 72 år, forteller Jakobsson. 

 

 

Han vurderte en stund å ta over navet også, og hadde fått godkjent et lån på SEK 60 millioner.
I dag er han lettet over å ha begrenset investeringene, og å kunne fokusere på de to produk­sjonene han har nå. 

Doblet volumene
Jakobsson forteller om det nyeste bygget i svineproduksjonen på Gotland. Fjøset er fra 2007.

– Det har to avdelinger med fødebinger, hver med 36 binger. Totalt er det 1750 slaktegrisplasser, og en årlig produksjon på 6000 slaktegris per år. Med det dobles volumene fra den opprinnelige produksjonen på hjemgården Rotarve lenger sør. 

Jakobsson kjøpte Rotarve, en kombinert smågris- og slaktegrisbesetning med 200 årspurker, av foreldrene i 2021. Der bor han sammen med kjæresten Lily og en ni måneder gammel datter.

Foreløpig reiser Eric daglig mellom sine to produksjonsenheter, omtrent 2,5 mil en vei. Han har tre heltidsansatte, og litt ekstrahjelp i tillegg, blant annet en som kommer fast og vasker.
– Jeg trenger fortsatt mer hjelp i produksjonen. Jeg er på utkikk, men selvfølgelig er det begrenset med tilgang til arbeidskraft på Gotland, sier han.

 

Satellittbesetningen i dette fjøset fra 2007 trengte ny driver. Da gikk Eric Jakobsson inn med tid og penger for å sikre fortsatt drift (Dronefoto: Morten Knudsen).

 

Egen fôrproduksjon
Eric er fjerde generasjon som driver med svineproduksjon, og han vokste opp i landbruket. Foreldrene hans drev besetningen i 30 år. Da hadde de egen kjerne for rekrutteringsdyr. Eric kjøper inn purker fra den eneste avlsbesetningen på øya. 

Fôrkorn og halm produseres på Rotarve – et areal på totalt 290 hektar (eid og leid). Produktene fraktes til satellittenheten. Vekstskiftet på jordene er i hovedsak basert på bygg, havre, hvete, rug, erter og raps, og alle unntatt sistnevnte brukes som komponenter i kraftfôret som produseres for begge enhetene. 

 

– Svineproduksjonen er jobben min, jordbruk og maskiner er hobby. Men jeg trives med begge deler, sier Jakobsson.

 

Maria Malmström er senior technical advisor i Topigs Norsvin Sverige. Foto: Göran Nilsson

 

Alt er Topigs Norsvin
Siden 2022 har alle purkene på Rotarve gård vært TN70-hybrider, og purkeringen er 100 prosent TN70. Purkeringen har nylig gått over fra svensk Hampshire til TN Duroc som farlinje, og Jakobsson har nå også TN Duroc på Rotarve.  

– Overgangen til TN Duroc var positivt for resultatene mine, og tallene blir bare bedre og bedre. Vi har knapt skuldersår, og vi får mange og vitale smågriser. De siste seks månedene har jeg hatt flere utfordringer med selve bygget her i satellittbesetningen enn med genetikken. Det dreier seg om utfordringer omkring oppstalling, våtfôringsanlegget og ventilasjon. Jeg håper ting ordner seg framover, sier Eric.

Maria Malmström fra Topigs Norsvin i Sverige verdsetter tett kundekontakt og har kjent Eric og familien i mange år.

– Han er bare en veldig bra fyr. Eric er flink med folk og griser og han driver virksomheten sin på en veldig proaktiv måte, sier hun. 

 

 

 

30 aktive med gris på Gotland

Gotlands svineproduksjon har hovedsakelig TN70-genetikk. Alle besetninger bortsett fra to er TN70 x TN Duroc. Det er i dag 30 aktive husdyrhold med gris på øya, men det er etterspørsel etter enda flere slaktegriser ved det lokale slakteriet Protos i Visby.

Gotland har, som resten av Sverige, høy gjennomsnittsalder i landbrukssektoren. På mange av gårdene er fremtidsutsiktene usikre. 

Svineproduksjonen på Gotland

• Gotland er den største øya i Sverige, og ligger midt i Østersjøen. 

• Befolkningen er 61 000 (dobles om sommeren) hvorav halvparten er bosatt i Visby. 

• Blant øyas viktigste inntektskilder er landbruk, matforedling og turisme.

• Hvert år slaktes 70 000 griser ved det lokale slakteriet Protos AB.

• Biosikkerheten er høy på Gotland, og bruken av antibiotika i oppdrett er lavere enn tallene for det svenske fastlandet.

• Øya er fri for villsvin.