Publisert: 02.04.2024 Oppdatert: 02.04.2024

Stikkord:

Ny dansk dyrevelferdsavtale

Mens en ny dyrevelferdsavtale på gris i EU lar vente på seg har danskene nylig landet ny avtale. Kravene er strengere enn dagens EU krav, men ligger langt etter kravene Norge har i dag.


Danskene har vedtatt nye dyrevelferdskrav for gris. Danmark får nå krav om at purka skal gå løs i fødebingen, men det blir fortsatt lov med fiksering i tida rundt grising. For eksisterende fødebinger vil det være opp til 30 års overgangstid, slik at de fødebingene som finnes kan avskrives over normal tid. Ingen trenger å få erstatning. En utfordring i Danmark er stor smågris- og purkedødelighet. I ny dyrevelferdsmelding blir det derfor kompetansekrav eller krav om at ikke bare eier, men alle ansatte i besetninger med purker og smågrisproduksjon skal ha kompetansebevis. Gårder som i dag har høy dødelighet på purker (mer enn en av seks purker dør) får krav om ekstra rådgivningsbesøk for å få ned purkedødeligheten. Nytt er også at det blir krav om bedøvelse ved kastrering, men ikke at dette utføres av veterinær. Det skal også være flere besøk og kontroller i grisehusene. Alle produsenter skal besøkes minimum hvert femte år.

 

INGEN FIKSERING: Fiksering av purker i fødebingen blir ikke lenger tillatt i Danmark. Men overgangstiden er svært lang.

 

Mindre halekupering
Danskene har som mål å få redusert antall besetninger som halekuperer grisen. Dette er tenkt gjort gjennom å opprette et fond der de som kuperer haler betaler en avgift og de som ikke gjør det mottar en premie. I dag blir ca. 95 prosent av alle danske griser halekupert. I henhold til dagens EU regler er rutinemessig kupering av haler forbudt, men kupering er likevel lov under visse betingelser. Det eneste området hvor danskene går lenger enn norske krav, er krav om overrislingsanlegg. Kravet har dels sammenheng med at de mener det blir enklere å få til svineproduksjon uten å halekupere hvis grisehuset har overrislingsanlegg.

 

EU-avtale tar tid
Det jobbes for tiden med ny dyrevelferdsavtale i EU, men det er en prosess som tar tid. Danmark får dermed strengere krav enn hva som gjelder i EU. Neste år har danskene formannskapet i EU. Da har de mulighet til å sette denne saken høyt på dagsorden. For de som jobber med nye dyrevelferdskrav i Norge kan det være verdt å merke seg de lange overgangstidene danskene har på nye krav til binger.

(Kilde: Landbrugsavisen)