Publisert: 11.12.2023 Oppdatert: 11.12.2023

Stikkord:

Grisekongressen i Herning

Tøffe tider for danskene

Det er tøffe tider for danske svineprodusenter. Under Grisekongressen i Herning ble deltakerne oppfordret til å samarbeide for å opprettholde næringens posisjon.


Bildet: Erik Larsen er styreleder i den danske organisasjonen Landbrug & Fødevarers sektor for gris. 

 

De siste to årene har dansk svineproduksjon gått mer ned enn noen gang; 10 prosent av landets purker og 20 prosent av slaktegrisene er forsvunnet. Tøffe økonomiske forhold er trolig den viktigste faktoren, men det er ikke den eneste utfordringen.

– Vi svineprodusenter opplever et enormt press, enten det gjelder bærekraft, dyrevelferd, dyrehelse eller arbeidsforhold,  det drar i oss fra alle kanter. Hvordan fremtiden vår vil se ut avhenger av hvordan vi reagerer på det presset, sa styreleder Erik Larsen i Landbrug & Fødevarers sektor for gris under årsmøtet som ble avholdt før åpningen av årets kongress.

To mulige veier
Dansk smågris er ettertraktet i utlandet, og i 2022 ble rundt 14 millioner smågris eksportert til Tyskland, og antakelig en del til Polen, for framfôring og slakting. I 2023 har eksporten økt, på bekostning av dansk slaktegrisproduksjon. Årsaken er høye smågrispriser i for eksempel Tyskland, kombinert med at den danske slaktegrisprisen ikke har vært konkurransedyktig. Erik Larsen la fram to framtidsscenarier:

– Vi kan være en underleverandør og fokusere utelukkende på eksport av smågris til de europeiske slakteriene. Eller vi kan velge å ha en sterk, integrert verdikjede i Danmark som leverer kvalitetsprodukter til verdens forbrukere, sa han. 

For SVIN framsto han som mest tilhenger av det siste.

Dyrevelferden må øke
Men produksjonen må utvikles for å matche markedenes og samfunnets forventninger og krav. Dyrevelferd er et slikt område. Flere purker må i framtida holdes løse når de dier og både purkas og smågrisens overlevelse bør øke. Likeledes mente Larsen at flere griser må få beholde hele halen. 

– Fra 2025 skal det innføres et system som gir de som lykkes med den oppgaven mer betalt for grisen, sa Larsen.

Et annet område hvor forbrukerne forventer handling, er ifølge Larsen miljø og klima.

– Når jeg ser på dere unge som deltar her i dag, ser jeg en generasjon som skal produsere klimanøytralt i fremtiden. Det vil kreve mye av dere, men også av oss andre her i rommet. Og det vil koste – en kostnad vi forventer at politikerne er med på å dekke i form av tilskuddsordninger og økonomisk støtte til nødvendige tiltak, sa Erik Larsen.

Må tiltrekke seg ungdom
På agendaen under årsmøtet var også næringens evne til å tiltrekke seg ungdom. Under debatten ble behovet for å investere i nye fjøs med godt arbeidsmiljø nevnt. Viktigheten av å tilpasse seg  at en stor del av de ansatte er av utenlandsk opprinnelse, og at griseentreprenørene har ansvaret for å sikre næringens attraktivitet, ble også fremhevet.

Drøyt 2.000 mennesker kom til Herning midt på Jylland for å delta på Grisekongressen, hvor det i år som tidligere år var årsmøte, kunnskaps­seminar og mingling blant en rekke utstillere.