Stikkord

Internasjonalt

I fjor steg purkedødeligheten til rekordhøye 16,1 prosent i Danmark.

Den store kostnadsøkningen, kostnadskompensasjon, beredskap, svinepest, marked og media sto i sentrum da svenske svineprodusenter diskuterte på sitt årsmøte.  

EU-parlamentet ber EU-kommisjonen utarbeide forslag ­til strengere regelverk for transport av dyr i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.

Cissi Klasson tok for to år ­siden over akjseselskapet ­AnnalövsGrisen i Østergötland, Sverige sammen med forretningspartner og besetningsveterinær Simon Åkerblom (eier 50 % hver av gården).  

Det er USA og Kina som har mest av storfe, gris og kylling og sau i verden. 

Støtten til landbruket utgjør grovt regnet en tredjedel av EUs samlete milliardbudsjett. Og i disse dager blir fordelingen av støtten forandret.