Stikkord

Internasjonalt

Det er knallhard konkurranse om det internasjonale markedet for svinegenetikk. PIC, som er størst, satser på genredigering. Topigs Norsvin er avventende.  

Anders Gunnarson på Halla Gård i Kvänum i Sverige produserer «Hålbarhetsgris» og har en visjon om et lukket kretsløp. Grisene er motoren i kretsløpet og en del av dem holdes

I midten av juni ble representanter for danske svinebønder kalt inn på teppet til matvareministerens kontor. De må svare for den dårlige utviklingen i dansk dyrevelferd.

Svineproduksjon i Sverige er i stor grad konsentrert rundt de gode kornområdene. Nord i Värmland finnes få produsenter. Daniel Folkesson er én av de som satser.

I fjor steg purkedødeligheten til rekordhøye 16,1 prosent i Danmark.

Den store kostnadsøkningen, kostnadskompensasjon, beredskap, svinepest, marked og media sto i sentrum da svenske svineprodusenter diskuterte på sitt årsmøte.