Stikkord

Internasjonalt

Slakteriet Cooperl i Frankrike slakter gris som ikke er kastrert. De har kontrakt med svinebønder som må bruke spesiell genetikk, egen fôrtilsetning, og som følger enkelte rutiner i grisehuset. ­Brødrene

For første gang eksporterer Norsvin TN Durocråner fra teststasjon Delta til Topigs Norsvins internasjonale seminstasjon i Nederland.

Årets største faglige danske grisetilstelning med tilhørende årsmøte og kongress ble avholdt 25. og 26. oktober i Herning MCH Kongrescenter med omkring 2.000 griseprodusenter og bransjefolk til stede. 

Det er knallhard konkurranse om det internasjonale markedet for svinegenetikk. PIC, som er størst, satser på genredigering. Topigs Norsvin er avventende.  

Anders Gunnarson på Halla Gård i Kvänum i Sverige produserer «Hålbarhetsgris» og har en visjon om et lukket kretsløp. Grisene er motoren i kretsløpet og en del av dem holdes

I midten av juni ble representanter for danske svinebønder kalt inn på teppet til matvareministerens kontor. De må svare for den dårlige utviklingen i dansk dyrevelferd.