Publisert: 15.12.2022 Oppdatert: 10.01.2023

Stikkord:

Storinnrykk på Grisekongressen i Herning

Årets største faglige danske grisetilstelning med tilhørende årsmøte og kongress ble avholdt 25. og 26. oktober i Herning MCH Kongrescenter med omkring 2.000 griseprodusenter og bransjefolk til stede. 


Svin nr. 9 – 2022

 

Tom E. Holmlund og Solveig Kongsrud

 

I årets program var det forhåndsannonsert flere enn 60 innlegg. 

Blant annet snakket direktør Lykke Friis i tenketanken Europa om den aktuelle situasjonen i Europa. Verdensmarkedet var overskriften på det innlegget som økonomisk redaktør Ulrik Bie i Berlingske holdt. Jørgen Lindberg, toppsjef for danskeide Scandinavian Farms gav innblikk i hva som skjer i Kina om dagen, og sjefskonsulent i den danske organisasjonen Landbrug & Fødevarer Trine Vig Tamstorf fortalte hva som skjer innen dyrevelferd i EU.

Lovende?
Den siste prognosen for dansk svinenæring 2023 ser lovende ut. Det sa styreleder Erik Larsen i Landbrug & Fødevarer Gris på årsmøtet i forbindelse med grisekongressen i Herning. 

– Bedre tider kommer for svineprodusentene, som i dag lider av for stort tilbud, for lave oppgjørs­priser på gris og for høye fôrpriser, sa Larsen.

I følge LandbrugsAvisen signaliserer prognosen en pris på over 13 DKK pr kilo grisekjøtt for første halvår 2023. Tilgangen på gris i Europa vil falle ytterligere, og når det har skjedd, skal det igjen bli godt å være griseprodusent i Danmark, lød det fra talerstolen.

Tunge tider
Det har ellers ifølge Larsen vært tunge tider for griseprodusentene. Voldsomme prisøkninger på fôr, gass og elektrisitet merkes. Kostnadene har vokst langt raskere enn prisen på gris.

– Vi rammes ekstra hardt fordi Europa har for mye tilgang på svinekjøtt, forklarte Erik Larsen.

Konsekvensen er at det i år er vanskelig for danske griseprodusenter å tjene penger til tross for en gjennomsnittspris på DKK 10,57 per kilo frem til i dag – et nivå som ellers normalt ville gitt et økonomisk godt år.

Dyrevelferd og klima
Flere av innlederne var innom behovet for samfunnsaksept av dansk svineproduksjon og behovet for å lytte til og levere det forbrukerne ønsker. Bedre dyrevelferd med løse purker i fødebingene og forbedret overlevelse hos purker og spedgris ble trukket fram som viktige satsingsområder framover. Det var også ønske om å vise forbrukerne hvordan svineproduksjonen foregår ved blant annet å ta flere skoleklasser inn i grisehusene.

Danskene har allerede nådd målet for amoniakkreduksjon, men jobber videre med blant annet utviklingen av mindre klimabelastende fôr som kan redusere CO2-utslippet. Det er fokus på mindre fosfor i fôret og tak på mengde fosfor og antall slaktegriser per dekar jord. Det er nye anbefalinger og regler for å redusere utslippet av drivhusgasser fra fjøsene. Blant virkemidlene er kjøling av gjødsel i rennene og hyppig tømming av gjødselrennene for å redusere utskillelsen av ammoniakk og metan i grisehuset, samt telttak over gjødselkummene. SEGES tilbyr klimaverktøyet ESGreenTool til å beregne klimaeffekten hos den enkelte svineprodusent. 

Gode skussmål til TN70 purka
Under årsmøtediskusjonen og under andre innlegg på kongressen var det flere svineprodusenter som kritiserte at det kun var et avlsselskap som var representert under arrangementet. Flere produsenter med erfaring fra genetikk både fra DanBred og Topigs Norsvin tok ordet og var kritiske til DanBred og ga gode skussmål til Topigs Norsvin og TN70 purka. 

TN70 fungerer bedre når purkene er løstgående i fødebingene, har bedre spener og lavere spedgris­tap. DanBred svarte på kritikken med å vise til nye og endrede avlsmål blant annet for overlevelse.

Ikke invitert
Ifølge administrerende direktør Karl Johan Klit i Topigs Norsvin Danmark var ikke selskapet invitert til kongressen for å holde innlegg. Selskapet hadde heller ingen stand i utstillingsområdet. Topigs Norsvin har de siste to årene spurt om å bli sponsor for denne kongressen. Dette har ifølge Klit blitt avvist av arrangøren.

– Topigs Norsvin ønsker å bidra med kunnskap og løsninger på utfordringene som hele svinesektoren står overfor i årene som kommer. Dette er intakte haler, klimavennlig produksjon, løse purker i grisefjøset og vi vil sette stopp for kastrering. 

Vi håper at neste års kongress kan berikes med kunnskap fra Topigs Norsvins forsknings- og utviklingsavdeling, sier Klit.

Kjenner seg ikke igjen
Sekretariatsleder i Landbrug & Fødevarer sektor for Gris, Anders Leegaard Riis, kjenner seg ikke igjen i at Topigs Norsvin har spurt om de kan være sponsor på Grisekongressen i 2022 og 2021.

– Vi har ikke blitt kontaktet av Topigs Norsvin om sponsing på Grisekongressen. Men de er selvsagt velkomne til å spørre om sponsing av neste års kongress. Når det gjelder kongressprogrammet er det kongressgruppen, som består av rådgivere og faglige representanter fra bransjen, som setter sammen programmet. Det er de som bestemmer hvem som skal holde innlegg på kongressen, sier Leegaard Riis.

Sponsor til neste år?
Møller Klit sier at de ikke har spurt om å bli sponsor i år fordi selskapet har fått nei før. Men er på sin side glad for at selskapet neste år får mulighet til å bli sponsor på kongressen. Styre­leder Erik Larsen i L&F Gris lovet nemlig også fra talerstolen under årsmøtet i Herning at andre genetikkselskaper enn DanBred fra og med neste år får mulighet til å bidra med sponsing på den årlige grisekongressen.

– Vi gleder oss til å bli tatt inn i varmen, sier Møller Klit.