Publisert: 15.12.2022 Oppdatert: 10.01.2023

Stikkord:

Må se markedets behov best og raskest

Det er knallhard konkurranse om det internasjonale markedet for svinegenetikk. PIC, som er størst, satser på genredigering. Topigs Norsvin er avventende.  


Svin nr. 9 – 2022

 

 

Arjan Neerhof er oppvokst på gård med 100 purker øst i Nederland. Siden 2009 har han jobbet med avl i Topigs Norsvin, og han har vært avls­direktør fra 2012. Norge er et lite land på gris, men Neerhof er voldsomt imponert over samholdet i svinenæringa og at bransjen klarer arrangere kongresser som Gris i ’22. 

– Ute i verden foregår en knallhard konkurranse om kundene på svinegenetikk. Det er den aktøren som ser markedets behov best og raskest som blir foretrukket partner, sier Neerhof.

Tre forhold
Han peker på helse, klima og dyrevelferd som tre forhold som stadig blir viktigere. Samtidig har høye råvarekostnader og dermed fôrforbruk blitt enda mer viktig siste år. 

– Dette har nå veldig fokus i markedet, sier Neerhof. 

Samtidig skjer en endring blant verdens forbrukere. En kan dele forbrukerne i ulike grupper. Det er to grupper som vokser mest i øyeblikket: De som liker kjøtt, men har begrenset økonomi. Disse etterspør et rimelig, men godt kjøtt. Dette er også den største gruppen av forbrukere. Den andre gruppen som i følge Neerhof øker er mer ressurssterk, men velger kjøtt fordi det er en god og viktig proteinkilde.  

Tyngre, men mer lettstelt gris
Produksjonen framover vil dessuten måles mot klimaavtrykk. Her ligger grisen godt an, men lavere fôrforbruk og høyere slaktevekt kan gjøre den enda bedre. Neerhof tror derfor framtidens slaktegris kan bli tyngre enn i dag. 

Og innen dyrevelferd går det mot løstgående purker og slutt på halekupering. Det er tiltak som allerede er innført i Norge. Men det kan også bli forbud mot kastrering i EU. Alt dette vil ha betydning for avl og genetikk. Samtidig vil det bli enda større etterspørsel etter ei høytytende purke som er mer selvgående og ikke trenger så mye management. 

– Det ser vi allerede i dag. TN70 er en vinner her og vi klarer ikke levere nok av dem i markedet, sier Neerhof. For svineprodusentene i alle land trenger kvalifisert arbeidskraft, men denne blir stadig vanskeligere å finne. En gris som er mer lettstelt er dermed viktig av flere årsaker, sier Neerhof.

Genredigering og knallhard konkurranse
Mens Topigs Norsvin har et godt markedsgrep på morsida, er konkurransen til gjengjeld knallhard på farsida. Både PIC, Danbreed og DNA (USA-­basert med opprinnelig avlsmateriale fra ­Danbreed) har veldig gode farraser. 

– Topigs Norsvin er ikke best på tilvekst, men på fôrforbruk, dødelighet og slakteprosent er vi vanskelige å slå, sier Neerhof. 

PIC er aller størst på svineavl i verden. De vurderer å ta i bruk genredigering for å lage en gris resistent mot svinesykdommen PRRS. Det kan høres ut som en stor konkurransefordel internasjonalt og kan også bli det. 

Hvordan blir reaksjonene?
– Hvordan vil forbrukerne reagere på dette, og hva sier forbrukerne i Europa, spør Neerhof. 

Det er også store kostnader forbundet med en slik strategi og det kan binde produsentene mer til PIC. 

Ønsker svineprodusentene å være mer bundet til et genetikkselskap? Neerhof tror at de i dag kan bytte raser over natta. Det gjelder spesielt farraser. Trolig ønsker produsentene ha denne muligheten også framover.