Stikkord

Utdanning og kompetanse

– Utdanningen har ikke vært bedre

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Skånes jordbrukstradisjoner er rike. Det er hele fem landbruksskoler her, men bare én gir systematisk opplæring i moderne svineproduksjon. Så har til gjengjeld skolen god tro på egne krefter og egen framtid!

Doktororgrad på fruktbarhet og inseminasjon

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Tommy Haugan i Team Semin har undersøkt faktorer av betydning for fruktbarheten ved bruk av inseminasjon hos storfe og svin i Norge.

Ny teknologi midt i matfatet

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Et tusentalls ungdomsskoleelever fikk se at landbruk og matproduksjon også trenger spennende teknologi- og kunnskapsmedarbeidere.

Svinebønder på skolebenken

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Faglige dagskurs og kurs i kompetansebevis trekker til seg svineprodusenter over hele landet.

Grønn gla’gris

Publisert: 11.01.2016 Oppdatert: 30.05.2018

Bærekraftig norsk svineproduksjon blir et sentralt stikkord når «Grønn gla’gris» går av stabelen 16. – 18. november i Hamar.

To nye cand. pigs

Publisert: 25.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018