Stikkord

Utdanning og kompetanse

Mære-elevene Stefan Skulstad, Linda Modell og Gunnar Salberg Lø gikk helt til topps i grisedelen av den landsomfattende kunnskapstevlinga Husdyrtreff.

Cirka 1. oktober er det klart for kurs som skal gi grunnleggende kompetanse om grisens atferd og behov, og dermed være med på å sikre en god dyrevelferd i norsk

Norsvinskolen ruller videre, og i begynnelsen av september ble 13 nye cand. pigs uteksaminert etter endt kurs i driftsledelse. Utdeling av kursdiplomer og jakkemerker ble gjort under avskjedsmiddagen før siste

Disse 25 nye ble høytidelig cand.pig.-dekorert etter avsluttende kurs i driftsledelse ved Norsvinskolen i september og oktober.

I slutten av november ble sju nye cand.pigkandidater uteksaminert fra Norsvinskolen.

Fornøyde deltakere, foredragsholdere, gjester og arrangører. Den store grisekongressen i Stavanger trakk nærmere 700 deltakere i en vanskelig periode for svineprodusentene. Likevel var det bare smil å se.