Stikkord

Utdanning og kompetanse

Grisepasienter til studentundervisningen

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

For å få til en god studentundervisning på Norges veterinærhøgskole er en avhengig av å ha pasienter på klinikkene. Når det gjelder gris, kommer det periodevis for lite pasienter inn.

Velger hest og smådyr framfor ku og gris

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det skjer noe med veterinærstudentene. Interessen for produksjonsdyr som ku og gris synker, mens interessen for hest og kjæledyr vokser. Men veterinærhøgskolen er ikke bekymret.

Skoler med landbruk

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Mære bygger stort nytt grisehus

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Mære landbruksskole i Nord- Trøndelag satser stort og får snart landes største og nyeste grisehus for landbrukskoler. 1800 kvadratmeter stort blir det.

Vil samlokalisere NVH og UMB

Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Ingen tvil om Landbruks- og matdepartementets mål; samlokalisering av det veterinærfaglige miljøet ved Norges veterinærhøgskole på Adamstua i Oslo og UMB på Ås.

30 fagforedrag på Gris i 2007

Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Brikkene har falt på plass for arrangementskomitéen i Gris i 2007. Det er et variert program som møter svineprodusenter fra hele landet når de setter hverandre stevne i Trondheim fredag 16. november.