Stikkord

Utdanning og kompetanse

Seks nye cand. pig’ere

Publisert: 22.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Nye Cand.pigs

Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

12 nye og blide cand. pig’s har fullført Norsvinskolen;

Morgendagens svineprodusent

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Morgendagens svineprodusenter er både dyktige og risikovillige. De er dessuten mer bedriftsledere enn dagens produsenter.

Nye svineprodusenter på kurs

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Grisepasienter til studentundervisningen

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

For å få til en god studentundervisning på Norges veterinærhøgskole er en avhengig av å ha pasienter på klinikkene. Når det gjelder gris, kommer det periodevis for lite pasienter inn.

Velger hest og smådyr framfor ku og gris

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det skjer noe med veterinærstudentene. Interessen for produksjonsdyr som ku og gris synker, mens interessen for hest og kjæledyr vokser. Men veterinærhøgskolen er ikke bekymret.