Stikkord

Utdanning og kompetanse

I gode tider er alle banker gode partnere. Men renta vil bli vesentlig høyere, og flere vil få problemer. Vi skal likevel være der både når det går opp og

Klima og ventilasjon i grisehuset blir temaet for Norsvins nye studietilbud for høsten og vinteren.

Norsvinskolen har nå eksistert i cirka 15 år, og i løpet av denne tida har nærmere 1300 personer vært innom ett eller flere av de tre kursene.

Det uteksamineres stadig nye cand.pig-kandidater fra Norsvinskolen. Her er de siste.

Her er de fire siste som har forlatt Norsvinskolen som cand pig’ere.