Stikkord

Utdanning og kompetanse

I slutten av november ble sju nye cand.pigkandidater uteksaminert fra Norsvinskolen.

Fornøyde deltakere, foredragsholdere, gjester og arrangører. Den store grisekongressen i Stavanger trakk nærmere 700 deltakere i en vanskelig periode for svineprodusentene. Likevel var det bare smil å se.

– Jeg håper at kjøttsamvirket og privatslakteriene samarbeider for best mulig markedsregulering. Fra nyttår er utbetalingsprisen 3 kroner lavere for kiloen enn hva et balansert marked kunne ha gitt.

Registreringer er et uunnværlig hjelpemiddel. Hvor mange grisunger avvente purka forrige gang, og hvordan så de ut? Når gjorde du en endring i rutinene? Skriv ned hva du gjør, når

– Det vil ta litt tid før overproduksjonen går over. Kanskje vil prisen være presset i hele 2006, sa visekonsernsjef Knud Daugaard i Norsk Kjøtt da han beskrev markedssituasjonen på

– Det er i fødeavdelingen grunnlaget for suksess legges, sier svineprodusent Per Bach Laursen.