Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere cand. pigs.

Disse 25 nye ble høytidelig cand.pig.-dekorert etter avsluttende kurs i driftsledelse ved Norsvinskolen i september og oktober.


Flere cand. pigs.

Disse 25 nye ble høytidelig cand.pig.-dekorert etter avsluttende kurs i driftsledelse ved Norsvinskolen i september og oktober.

 

1. Ketil Siqveland, Røysaland, Vigrestad 2. Elin Aamodt, Kleppveien, Voll 3. Ola Sandvik, Systugun/Olstad, Sør-Fron 4. Ståle Risa, Undheim 5. Trude Tuff, Mære, Sparbu 6. Sissel Ørsjødal Stuberg, Mære, Sparbu 7. Inger Johanne Ellefsæter, Våler i Østfold 8. Tor Henrik Jule, Naust, Sparbu 9. Lilian Neset, Våler, Hedmark 10. Tone Skeie, Jærvegen, Kleppe 11. Frid Aanestad, Ånestad, Varhaug 12. Åse Varhaug, Varhaug, Varhaug Ivar Aanekre, Norsvinskolerektor (nederst i trappa) 13. Per Fredrik Bang, Vega 14. Erik Ødegård, Norsvin 15. Hans Wold, Norsvin 16. Dag Jøran Einvik, Sømna 17. Magnus Folkvord, Sandnes 18. Valborg Løge, Fatland Jæren, Hommersåk 19. Håvard Knygh, Sømna 20. Gunnar Rygh, Senja vg., Gibostad 21. John Johansen, Bøgard, Andøya 22. Janne Hestvik, Vega 23. Åsbjørn Sele, Voll 24. Helene Skjelbred, Åsen, Vega 25. Helga Stavrum Opheim, Ekne, Skogn Ivar Aanekre, Norsvinskolerektor (helt til venstre i bildet)

Også i denne forsamlingen var det lyriske krefter som viste seg, nærmere bestemt i form av en limerick fra Per Fredrik Bang på Vega. Han lagde disse linjene;

En rektor med pondus fra Fron Kan noe om gris sier no’n Han har slutta med grisen, Men skulle hatt prisen Som super-cand.pig her på mo’n!