Publisert: 26.01.2024 Oppdatert: 26.01.2024

Stikkord:

Norsvinskolen med fagseminar og samling for unge bønder

Siste uka i november samlet Norsvinskolen over 150 deltagere til todagers fagseminar. Nytt av året var et eget opplegg for unge bønder dagen før, noe vi tør påstå var en suksess!


Bildet: Nytt av året var et eget opplegg for unge bønder dagen før, noe som var en suksess. Her representert med Norsvins «egen unge bonde» Øystein Moen i full aksjon.

 

Dyre Johan Haug, seniorrådgiver i Norsvin og rektor på Norsvinskolen

 

Fagseminaret fant sted på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Det var et allsidig program med foredrag innenfor emner som helse, fôring, eksteriør og griseløftet, samt praktiske foredrag fra svineprodusenter.

Samling for unge bønder
Vi «tjuvstartet» på ettermiddagen dagen før, tirsdag 28. november, med samling for unge bønder. En samling med 38 deltagere, noe vi er veldig godt fornøyde med. 

Første foredrag var av Egil Chr. Hoen, nestleder i Norges Bondelag. Han var utfordret på å snakke om betydningen av det å stå sammen og være organisert i Norges Bondelag, og hva Bondelaget gjør for svineprodusenten. 

 

 

De unge bøndene som var deltakere på fagseminaret i november og som hadde et eget opplegg dagen før selve samlingen viste et stort engasjement. Foto: Norsvin

 

 

Viktig å engasjere seg
Neste foredrag var fra organisasjonsavdelingen i Norsvin. Her fikk også styreleder Per Inge Egeland litt tid til å snakke om viktigheten av å engasjere seg i lokallagene i Norsvin. Etterpå åpnet vi for spørsmål og kommentarer, og det var veldig bra diskusjoner. Vi avsluttet dagen med litt sosialt opplegg. Klokken 2000 var det felles middag.

Motivert bonde
Onsdag startet med et motivasjonsforedrag av Christina Stenberg Sagen. Hun er en ung bonde som har drevet med svineproduksjon i ca. to år. Dette var et veldig bra og engasjerende foredrag. Olav Eik-Nes holdt et foredrag om ei «framoverlent næring» med gode muligheter. 

Fagseminar for 150
Onsdag var det klart for selve fagseminaret. Her deltok over 150 deltakere. Åpningsforedraget ble holdt av avlssjef i Norsvin, Torunn Aasmunstad: «Hvordan vi avler framtidens gris». 

 

Ingrisvinnerne fra 2022 ble markert med diplom for beste purkering, beste satellitt og beste purkebesetning. Fra venstre: Jon Leif Eikaas, Magnus og Christina Stenberg og Hanne og Olav Vold. Foto: Tom Erik Holmlund.

 

Ellers var det gode foredrag som skapte et godt engasjement. Vi avsluttet det faglige kl. 1800, og gikk til festmiddag kl. 1930, hvor stemningen var god. Ingrisvinnerne fra 2022 ble markert med diplom for beste purkering, beste satellitt og beste purkebesetning.

Dag to ble avsluttet med lunsj kl. 1300.

Gode tilbakemeldinger
Norsvinskolen fikk mange gode tilbakemeldinger på årets opplegg, både når det gjaldt samling for unge bønder og selve fagseminaret, noe som motiverer til å lage seminar i 2024 også! 

Takk til alle som bidro i gjennomføringen disse dagene, og ikke minst, takk til alle deltagere!

 

Seminaret har stått til forventningene

Med gode foredrag og bra deltakelse fra unge bønder sier rektoren seg svært fornøyd med Norsvinskolens fagseminar 2023. 

Ifølge rektor Dyre Johan Haug viste de 150 bøndene som var deltakere på fagseminaret i november stort engasjement. 

– De stiller spørsmål etter hvert foredrag, og vi ser det i pausene: Praten går veldig livlig for seg. Det er nesten slik at de må drives inn igjen. Men pauser er viktig. Det er en sosial arena i tillegg til det faglige programmet.

I tillegg skryter rektoren av foredragsholderne. 

– Når aktiviteten og i tillegg foredragsholderne og foredragene er bra og relevante, blir dette full klaff. 

Neste år

Neste samling er allerede til neste år. Haug forklarer at disse seminarene blir arrangert i de årene det ikke arrangeres «Gris i».

– «Gris i» arrangeres hvert tredje år. Det betyr to år med fagseminar i mellom. Neste «Gris i» arrangeres høsten 2025. Det er den største happeningen i svinenæringa i Norge. Da samler vi ca. 500 deltakere og det pågår i to hele dager, sier Haug.

 

Rektoren er fornøyd med fjorårets fagseminar og det samlet 150 bønder på Gardermoen. Her er rektoren i intervju med SVIN.