Stikkord

Utdanning og kompetanse

Kort om yrkesskader

Publisert: 02.06.2020 Oppdatert: 02.06.2020

Tall fra Arbeidstilsynet viser at det i 2018 ble rapportert inn 2504 arbeids­ulykker med personskader i industrisektoren. Dette tilsvarer 5 personer per 1000 arbeidstakere. Innenfor jordbruket var tallet 374, eller snaue 7 personer per 1000 arbeidstakere. 

Gode råd til bonden som byggherre

Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

I landbruket bygges stadig større og mer kostbare driftsbygninger. Det medfører skjerpede krav til bonden som byggherre. Mislykkede byggeprosjekter kan føre til kostnadsoverskridelser, økonomiske tap og rettssaker.

Ungt pågangsmot i gammelt grisefjøs

Publisert: 11.05.2020 Oppdatert: 11.05.2020

God husdyrkompetanse har kjennetegnet ansatte og elever ved Tomb videregående skole i mange år. Ungdom fra hele landet søker seg hit til det som engang var en gammel herregård i Østfold. 

Mattilsynet lærer mer om gris

Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 03.03.2020

– Dette var både nyttig, interessant og lærerikt. En fin oppstart på en bedre dialog med næringa, sier Torunn Knævelsrud.

Arv

Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 04.03.2020

Det sies at når Vår Herre kaller sine hjem til seg kommer fanden med ­arvingene. Arveretten er et av de rettsområdene som svært mange berøres av i løpet av livet, både som arving og som fremtidig arvelater.

Bygger lokalt omdømme med besøk

Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

– Ikke skjul næringa vår. Vi forklarer ungene hvorfor vi har restriksjoner på besøk i grisehuset. Vi er redde for at de skal smitte grisen, ikke ­omvendt, sier Bjørn Ståle ­Bekkeheien.