Stikkord

Utdanning og kompetanse

Innløsning av festetomt

Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 13.02.2020

For bolig- og fritidshus gjelder egne regler i tomtefesteforhold. En av disse reglene er tomtefestelovens § 37 om innløsning av festetomten og hva slags pris fester skal betale ved innløsningen.

Vederlagskrav etter endt samboerforhold

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Det finnes ingen lov om samboerskap som regulerer det økonomiske fellesskapet mellom samboere, slik det gjør for ektefeller. Utgangspunktet er derfor at hver av sameierne eier det som er hans eller hennes.

Kort om privat vei med flere brukere

Publisert: 29.08.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Privat vei er vei som ikke driftes og vedlikeholdes over et offentlig budsjett. Slike veier reiser mange spørsmål og er ofte et tema i saker som havner hos advokater. Det gjelder særlig når veien brukes av flere. I slike saker oppstår det blant annet spørsmål om vedlikehold, opprusting og kostnadsfordeling.

Danske elever til Jæren for å lære landbruk

Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Det er ikke bare jærbønder som ser til Danmark for å lære jord- og husdyrbruk. Nå reiser også danske ungdommer til Øksnevad på Jæren for å lære.

Hva kan hver av foreldrene bestemme om barnet etter et samlivsbrudd?

Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Hva hver av foreldrene kan bestemme om barnet etter samlivsbruddet avhenger av svaret på følgende spørsmål:

Driveplikt og avtaler om jordleie

Publisert: 27.06.2019 Oppdatert: 07.08.2019

Jordbruksareal skal drives. Dette pålegget følger av jordlovens § 8. Pålegget om driveplikt kan oppfylles ved at grunneieren selv driver jordbruksarealet eller ved nærmere angitte former for bortleie.