Stikkord

Utdanning og kompetanse

En bedekningsavdeling som fungerer godt for dyr og røkter er avgjørende for å få høy grisinsgsprosent og gode produksjonsresultater. Flere viktige faktorer må på plass for å få en velfungerende

Ungpurker som kommer i brunst til ønsket tid, og som kan ­insemineres samtidig med resten av purkene i pulja, er ­nøkkelen til samlet grising og jevne puljer. En velfungerende rekrutteringsavdeling

Norsvin tilbyr nå et nytt studiekurs om forbedret reproduksjon hos purker. Hovedfokuset i kurset er grisingsprosent, samla puljer og jevn produksjon.  

Økt etterspørsel særlig etter småbruk i sentrale strøk har medført at en del landbrukseiendommer selges for langt over takst. Det er imidlertid viktig å være klar over at omsetning av

For mange innen landbruket er den økonomiske fordelingen ved samlivsbrudd særlig utfordrende fordi gården er både bolig og arbeidsplass for bonden, og bolig for ektefellen/samboeren. Her redegjøres for reglene om

Hvis en eiendom ødelegges fullstendig, tilintetgjøres eller blir gjenstand for ekspropriasjon, vil eieren typisk motta en erstatning. I skattemessig forstand vil ­eiendommen da regnes som ­realisert.