Stikkord

Utdanning og kompetanse

Gode rutiner og metoder for å avdekke purker som løper om eller er tomme etter bedekning er viktig. Oppdages disse kan de bedekkes på nytt eller utrangeres, og eventuelt erstattes

Riktig fôring i oppdrettsperioden legger grunnlaget for holdbare og produktive purker i flere laktasjoner, noe som både er god dyrevelferd og god økonomi. Riktig fôring bidrar til puljer med jevn

I veglova skilles det mellom offentlige og private veier. Offentlige veier driftes av det ­offentlige på ulike plan: Statlig, fylkeskommunalt og kommunalt. For private veier finnes det ingen slik offentlig

God reproduksjon, og spesielt det å få purkene drektig til ­ønsket tid, er en forutsetning for effektiv og lønnsom smågrisproduksjon. Grisingsprosenten har størst betydning for ­produksjonsresultatet hos purkene. 

Å kunne se brunst hos purker og finne riktig tidspunkt for inseminasjon, er avgjørende i svineproduksjonen. Brunstutvikling som ender opp med eggløsningen, styres av et fint samspill mellom indre og

En bedekningsavdeling som fungerer godt for dyr og røkter er avgjørende for å få høy grisinsgsprosent og gode produksjonsresultater. Flere viktige faktorer må på plass for å få en velfungerende