Publisert: 26.01.2023 Oppdatert: 26.01.2023

Stikkord:

Hvordan kontrollere omløp og drektighet hos purker?

Gode rutiner og metoder for å avdekke purker som løper om eller er tomme etter bedekning er viktig. Oppdages disse kan de bedekkes på nytt eller utrangeres, og eventuelt erstattes av innkjøpte drektige purker. 


Svin nr. 1 – 2023

 

 

Oscar J. Brundtland, Furuseth Slakteri

 

Tidspunkt for omløpskontroll

Kontroll av omløp bør gjøres 18 – 24 dager etter bedekning. Det er ikke nødvendigvis akkurat 21 dager mellom hver brunst, så det er viktig å følge med i denne perioden. Kommer purka i ny brunst i denne tiden så har den ikke tatt seg, og vi kaller det et omløp. Dersom purka kommer i ny brunst ca. 28 dager etter bedekning har den normalt tatt seg, men kastet fostrene. Dette kan skyldes flere ting: Stress, dårlig hold eller infeksjon er vanlige årsaker. Dersom flere purker har omløp eller kasting må årsaken finnes raskt. Kontakt veterinær og rådgiver i slike tilfeller.

Gjennomføring av omløpskontroll – hva er det vi ser/hører etter?
Det kan være flere tegn til omløp og vi ser etter om:

• Vulva er rød og hoven
• Sliming
• Purka rir, eller lar andre ri på seg
• Er urolig
• Viser interesse for rånen

Purker som løper om viser altså normale tegn til brunst. Det er effektivt å ta med råne på kontrollrunden. Han plukker effektivt ut purker som er i ferd med å komme i brunst, også de med så svake tegn til brunst at de kan være vanskelige å oppdage.

Tidspunkt for drektighetskontroll
Drektighetskontroll kan utføres fra 26 dager etter bedekning. Det er mulig å kontrollere noe før dette, men da er resultatet mer usikkert.

Gjennomføring av drektighetskontroll – ulike metoder
De mest brukte metodene for drektighetstest er med Doppler-lytteapparat eller ultralydskanner.

Dopplerapparatet måler blodstrømmen i de store blodkarene til bør, navlestreng og fosterets hjerte. Dette er et lytteapparat, og det er viktig at purka er rolig under testingen. Dersom purka er urolig vil det gi sterke skrapelyder som forstyrrer fosterlyden. Er purka i brunst, så er det aktivitet i samme blodkar, og det kan være vanskelig å skille mellom lyden av brunst og drektighet. Dette krever erfaring.

 

 

Doppler apparatet måler blodstrømmen i de store blodkarene til bør, navlestreng og fosterets hjerte.

 

 

Ultralydskanner viser fosterblærene på skjerm, og er en raskere og sikrere måte å teste purkene på. Man er heller ikke så avhengig av at purkene står helt stille under testingen. Men det kreves noe erfaring for å kunne tyde det man ser.

Det finnes også andre metoder for testing som er lite brukt. Puls – ekko apparat måler væske i fosterblærene mellom 30 og 60 dagers drektighet. Rektalundersøkelse går ut på å kjenne på den økte blodstrømmen til bør. Hormonmåling av purke, helst igjennom en blodprøve. Dette er tidkrevende og kostbart.

Hva bør en gjøre med de tomme purkene (gamle/unge)?
Det er ikke alltid så lett å bestemme seg for hva man gjør med tomme purker. Det er fristende å gi purka en sjanse til, og ei god purke i god stand fortjener ofte det.

Faktorer som kan påvirke dette er:
• Puljesystem, må kanskje hoppe over en brunst. Ved to- eller treukers puljesystem vil de normalt passe inn i neste pulje.
• Hold
• Antall kull på purka, bør unngå å ende opp med for mange gamle purker i besetningen
• Har hatt to eller flere omløp, har da allerede fått flere sjanser.
• Har unødvendig mange purker.

Ungpurker kan gjerne få en sjanse til, men normalt skal det litt til å beholde purker i omløp dersom rekrutteringen er god. Men det er en vurdering som må tas i det enkelte tilfelle, gjerne ut ifra faktorene over.