Stikkord

Utdanning og kompetanse

Innløsning av festetomt

Publisert: 05.05.2021 Oppdatert: 06.05.2021

For bolig- og fritidshus gjelder egne regler i tomtefesteforhold. I tomtefesteloven §§ 32 og 37 finnes regler om innløsning av festetomten, og hva slags pris fester skal betale ved innløsningen.

– Hva er det og hvordan oppstår det?

Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Den som eier en vei, har i all hovedsak rett til å bruke den. Ofte er det imidlertid ikke bare grunneier som har behov for å bruke en vei. Mange har både hytter og boliger som krever at en ferdes på noen andres vei for å komme helt frem til gårdsplassen. Da er veirett et

Ektefelleskifte og skjevdeling

Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 22.04.2021

Når et ekteskap opphører, reiser det seg mange spørsmål. Et av dem er hva som skal skje med ektefellenes eiendeler og gjeld. 

Barnefordeling

Publisert: 24.02.2021 Oppdatert: 25.02.2021

I forbindelse med samlivsbrudd kan det som kalles barnefordelingssaker oppstå. Sakstypen dekker i hovedsak tvist om foreldreansvar, fast bosted og samvær. 

Vederlagskrav etter endt samboerforhold

Publisert: 07.12.2020 Oppdatert: 07.12.2020

Det finnes ingen lov om samboerskap som regulerer det økonomiske ­fellesskapet mellom samboere, slik det gjør for ektefeller. 

Nytt studiekurs om grisers atferd

Publisert: 07.12.2020 Oppdatert: 07.12.2020

Ved juletider har Norsvin klart et nytt studiekurs for svineprodusenter og andre i svinebransjen. Denne gangen er ­temaet etologi – grisens atferd. Større kunnskap om dette vil bidra til at flere forstår hvordan de kan tolke grisers signaler i daglig drift.