Stikkord

Utdanning og kompetanse

For å omdisponere jordbruksareal må du søke om godkjennelse fra kommunen. Med jordbruksareal menes dyrka jord eller dyrkbar jord som brukes til jordbruksproduksjon. 

Privat vei fører med seg flere spørsmål og er ofte grobunn for ­uenighet og tvister. Ute på bygdene er det vanlig med ­privat vei og det er ikke uvanlig at

Fram til 2010 gjaldt dyrevern­loven fra 1974. I 2001 ble strafferammen for brudd på lovens bestemmelser økt. I dyrevelferdsloven som trådte i kraft i 2010 kom det klart til uttrykk

Lav grisingsprosent, omløp, for få fødte og problemer med å få ungpurkene inn i puljene til rett tid slik at det blir spredt grising er de vanligste utfordringene når det

Gode rutiner og metoder for å avdekke purker som løper om eller er tomme etter bedekning er viktig. Oppdages disse kan de bedekkes på nytt eller utrangeres, og eventuelt erstattes

Riktig fôring i oppdrettsperioden legger grunnlaget for holdbare og produktive purker i flere laktasjoner, noe som både er god dyrevelferd og god økonomi. Riktig fôring bidrar til puljer med jevn