Stikkord

Utdanning og kompetanse

Eiendomsgrenser i Norge kan i svært mange tilfeller være uklare. Dette kan føre til at hus eller byggverk blir plassert slik at de ligger tett opptil, eller i verste fall

SVIN er på Vegamøtet. Et viktig treffpunkt for svineproduksjonsmiljøet på øya og Helgelandskysten. Vi møter svineprodusentene Kenneth ­Ludviksen og Bente Børsheim. Begge er enige om at produsentmiljøet på Vega er

For å omdisponere jordbruksareal må du søke om godkjennelse fra kommunen. Med jordbruksareal menes dyrka jord eller dyrkbar jord som brukes til jordbruksproduksjon. 

Privat vei fører med seg flere spørsmål og er ofte grobunn for ­uenighet og tvister. Ute på bygdene er det vanlig med ­privat vei og det er ikke uvanlig at

Fram til 2010 gjaldt dyrevern­loven fra 1974. I 2001 ble strafferammen for brudd på lovens bestemmelser økt. I dyrevelferdsloven som trådte i kraft i 2010 kom det klart til uttrykk

Lav grisingsprosent, omløp, for få fødte og problemer med å få ungpurkene inn i puljene til rett tid slik at det blir spredt grising er de vanligste utfordringene når det